Historial electoral

Regidors i candidats de totes les llistes municipals, entre 1979 i 2019

Seleccioneu l'any de què voleu consultar regidors i candidats:
 
El cercador permet filtrar la informació per municipis, però no buscar algun candidat a partir del nom o cognoms. Fins a les eleccions del 1999, només apareixen aquells que van resultar escollits regidors, però, des dels comicis del 2003, també s'hi poden consultar tots els candidats que van formar part d'una llista electoral, aconseguissin o no l'acta. Com que això provoca que les taules continguin una gran quantitat d'informació, pot ser que triguin alguns segons a carregar-se. En cas que això ocorri, us demanem paciència.

Així i tot, les fonts de dades electorals no estan del tot completes. En concret, el camp del sexe no està disponible per a cap dels candidats que no van esdevenir regidors el 2003, per als candidats sense acta només als pobles amb llistes obertes el 2007 i per a tots els regidors i candidats d'aquests pobles amb llistes obertes el 2015. Així mateix, els noms es mostren tal com constaven a les paperetes electorals, fet que provoca que molts alcaldes i regidors apareguin amb el nom castellanitzat sobretot a les primeres eleccions posteriors al franquisme, abans que els catalanitzessin formalment.

Igualment, consten com a electes aquells candidats que es trobaven en un lloc de la llista que, d'acord amb els resultats del seu partit, els hauria permès aconseguir les actes de regidors en el moment de constitució del ple. Fins i tot si, per algun motiu, haguessin renunciat a recollir-la, constarien com a electes. En canvi, un eventual candidat que esdevingués regidor en algun moment del mandat per la renúncia d'algun dels membres de la candidatura més avançats constaria com a no electe.

Si voleu saber com s'han extret aquestes dades o notificar algun possible error, aneu aquí.
Participació