La marxa lenta dels transportistes complica l'operació sortida