Sau, una de les bandes del «Liverpool català»

per Arxiu La Marxa,
Sau | Arxiu La Marxa
Sau | Arxiu La Marxa
Sau | Arxiu La Marxa
Concert de Sau a l'Stringer de Ripoll. | E. Picas/Arxiu La Marxa
Concert de Sau a l'Stringer de Ripoll. | E. Picas/Arxiu La Marxa
Concert de Sau al Roc 34. L'any 1990. | S.Masramon/Arxiu La Marxa
Concert de SAU a Torelló, l'any 1991. | S. Masramon/Arxiu La Marxa
Concert de Sau a Vic. L'any 1989. | Jordà/Arxiu La Marxa
Sau | Arxiu La Marxa
Presentació de SAU a l'INN. | Arxiu La Marxa
Concert de Sau. Any 1989. | Arxiu La Marxa
Sau | Arxiu La Marxa