Medi natural

Meandre denuncia que la tala a la riera de Rajadell vulnera el POUM de Rajadell i el PDU del Pla de Bages

L'entitat ambientalista està pendent de rebre la resposta de l'ACA i del Centre de Propietat Forestal

per Redacció, 7 de gener de 2021 a les 10:32 |
Abans i ara, entre la tala indiscriminada d'arbres | Meandre
Aquesta informació es va publicar originalment el 7 de gener de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Meandre considera que la tala feta al bosc de ribera a la Riera de Rajadell no ha tingut en compte la normativa del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rajadell (POUM) ni del Pla director Urbanístic del Pla de Bages (PDU del Pla de Bages).

Transcorregut el termini legal d'un mes, que regula la Llei d'accés a la informació ambiental, Meandre encara no ha rebut resposta de l'ACA, ni del Centre de Propietat Forestal (CPF).


El POUM de Rajadell considera l'espai afectat com a sistema hidrogràfic i com un camí connector important, un camí bàsic, que no pot desaparèixer i que cal mantenir-lo i protegir-lo per fer-lo accessible. El POUM també regula l'aprofitament forestal i la tala d'arbres: No es pot dur a terme cap aprofitament que provoqui la transformació de la comunitat vegetal cap a estadis de menys valor ecològic. En els àmbits de vegetació de ribera només s'admeten actuacions encaminades a l'eliminació de la vegetació al·lòctona invasora i la substitució per espècies autòctones no invasores.

Meandre entén, doncs, que el que s'ha fet, no ha tingut en compte la normativa i no ha estat, ni molt menys, una actuació encaminada a la protecció del bosc de ribera . Per altra banda, per als aprofitaments forestals és requisit disposar d'un informe favorable de l'Ajuntament, permís, que segons interpreta, no s'ha donat, més i quan, la tala no ha tingut en compte la normativa que regeix.


L'explotació forestal realitzada a les estretes franges de bosc de ribera que voregen els camps del Forn i la Teula, s'ha fet en uns espais considerats com espais de protecció especial. Segons el POUM són espais que cal preservar per l'interès intrínsec dels seus valors com a peces i connectors d'interès natural ja que la seva qualitat, valors naturals i disposició estratègica, garanteixen el manteniment, desenvolupament i desplaçament de les espècies, i reforcen i asseguren la permeabilitat ecològica entre els espais d'interès natural. La desafortunada intervenció no ha tingut present cap d'aquestes recomanacions.

Les actuacions realitzades tampoc compleixen la normativa del PDU del Pla de Bages. L'àmbit afectat es troba dins d'un espai d'interès natural singular, corresponent a la Riera de Rajadell. A més, ocupa sòls de la matriu agroforestal, àrees agroforestals dels costers i àrees agroforestals de vall. També es troba dins d'espais connectors, i altres espais connectors (zones arbrades). Les activitats executades no han sigut compatibles amb la preservació dels valors paisatgístics, ni amb la connectivitat ecològica, ni amb el manteniment d'una alta biodiversitat dins l'àmbit de la Riera de Rajadell i la vegetació de ribera associada. Cal afegir que no s'ha fet cap cas a la protecció de la totalitat dels terrenys inclosos en aquestes àrees amb especial èmfasi en els espais delimitats com a domini públic fluvial i les formacions forestals riberenques, tal com marca la normativa.

Per tant, la tala que s'ha dut a terme no té per finalitat un ús productiu compatible en l'àmbit fluvial: ha afectat a formacions riberenques existents i també la continuïtat longitudinal i transversal de la Riera de Rajadell i les seves funcions connectores. No s'ha considerat la prohibició clara del PDU sobre totes les intervencions que pugin degradar o alterar les condicions dels ecosistemes naturals i el paisatge riberenc.

A banda, transcorregut el termini legal d'un mes, Meandre està pendent que se'l faciliti la informació ambiental sol·licitada a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) relativa a l'autorització per realitzar actuacions en zona de policia de lleres i al Centre de la Propietat Forestal pel que fa a l'eventual inclusió de les actuacions realitzades dins d'un Pla Tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF).

Tot i així, a l'espera d'accedir a la informació sol·licitada, Meandre té arguments per concloure que l'actuació, a part de ser del tot desafortunada i maldestre, vulnera la normativa contemplada en el POUM de Rajadell i el PDU del Pla de Bages i sobretot, va en contra dels principis més bàsics de la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat.

 

Participació