1 de 10
Aigües de Manresa

El Pla Estratègic d'Aigües de Manresa tanca el segon any amb un 25% del total ja assolit

El Pla Horitzó 2025 es va iniciar el 2021 i ha de finalitzar el desembre del 2025

Aigües de Manresa continua treballant per complir el seu Pla Estratègic Horitzó 2025 | AjSFB
per Redacció, 20 de març de 2023 a les 13:17 |
El Pla Estratègic Horitzó 2025 d'Aigües de Manresa ja té el 25% dels seus objectius assolits en el tancament del seu segon any de vigència. Durant el 2022, l'empresa pública ha seguit treballant en els set eixos marcats inicialment, portant a terme les tasques marcades. Aigües de Manresa ha fet una valoració molt positiva del ritme d'assoliment al que es treballa.

El pla preveu augmentar el lligam i la proximitat amb els Ajuntaments i entitats propietàries de l'empresa, i per això ha portat a terme entrevistes presencials buscant accions de millora del servei i sinèrgies amb cada un d'ells. Fruit d'aquestes entrevistes, durant el 2023 s'implantaran algunes millores, com per exemple, el nou servei d'atenció presencial a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.


També al mes de març es va presentar el Codi Ètic d'Aigües Manresa. És un document que estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l'organització. Recull els principis i valors ètics que han de guiar l'actuació del personal, en regula les normes de conducta, i determina els mecanismes de control intern, seguiment i avaluació d'aquestes principis i valors.

Una de les accions més importants del pla d'Aigües de Manresa està relacionada amb el projecte de la nova planta potabilitzadora. Per això ha portat a terme una prova pilot, amb Eurecat, que ha permès comprovar l'opció escollida per al tren de tractament que tindrà la nova planta. L'estudi ha permès provar com funcionen diverses tecnologies de potabilització amb l'aigua que haurà de tractar, i confirmar l'opció escollida com la més òptima.


Al servei d'atenció al públic aquest 2022 s'han incorporat sistemes d'avaluació de l'atenció rebuda, per millorar el servei i la gestió dels tràmits amb l'empresa.

L'octubre del 2022, juntament amb l'Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa va posar les bases per la creació d'una energètica pública municipal. Es tracta d'un pas important per fer front al model energètic vigent, basat en els combustibles fòssils, que comporta alts preus de l'energia, limitació de recursos, contaminació de l'aire i emissió de gasos d'efecte hivernacle que causen el canvi climàtic. L'Ajuntament encarregarà les funcions a Aigües de Manresa, que ja està promovent projectes de renovables en instal·lacions del seu àmbit de gestió i que ara també ho podrà fer en equipaments municipals, així com atendre altres iniciatives d'interès públic.

Com ja va avançar, al gener del 2022 es va portar a terme una prova pilot de telelectura que ens permès provar cinc tecnologies diferents, amb catorze combinacions de tipologia de comptador, de transmissió de dades i software de gestió.

L'empresa també ha treballat internament per poder fer una anàlisi de les competències, per endreçar i millorar l'organització de l'empresa. També s'ha posat en valor la formació interna, identificant a aquelles persones que poden compartir i transmetre el seu coneixement amb la resta de la companyia. 

 

Participació