Consells de salut

La figura del gestor Covid

És una peça clau per contenir i identificar els brots de la infecció

per Núria Gomis i Anna Martinez , 10 de febrer de 2021 a les 10:00 |
La figura del gestor Covid és clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per Covid-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova diagnòstica. La seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment que s'ha de seguir i iniciar el procés d'identificació de contactes.

Si la situació de la persona no permet fer l'entrevista, es farà a través dels familiars (menors, pacients hospitalitzats o greus, persones amb demència, etc.).


El gestor Covid és un professional encarregat d'acompanyar les persones infectades i els contactes estrets d'aquestes durant el procés assistencial de la malaltia i, com a tal, esdevé professional de referència en aquest procés.

En el decurs de la pandèmia s'han ampliat les seves funcions, de manera que el seu paper és cada cop més rellevant, tal com es detalla a continuació:


1. Proporciona informació al pacient de tot el procés assistencial en relació amb la Covid-19 i de les accions que es portaran a terme per part del Sistema de Salut:
- Informa de les mesures de protecció i d'aïllament; de com es comunicaran els resultats de les proves diagnòstiques als casos i als contactes; de com es fa el seguiment de la baixa laboral, quan sigui necessària; de la trucada que els rastrejadors del Servei de Vigilància Epidemiològica fan als casos positiu; del seguiment telefònic que rebran els contactes estrets informats pel cas per part dels gestors de seguiment de contactes; a més de resoldre dubtes i incidències individuals.


2. Fa la cerca i el registre a l'aplicació Contacte Covid.cat dels contactes coneguts mitjançant una entrevista en què s'avaluen diferents ítems, que van des de les relacions de l'entorn laboral, social, domiciliari, escolar i té en consideració també la vulnerabilitat d'aquests contactes.

3. Resol i canalitza les consultes que arriben als equips d'AP relacionades amb la Covid-19 segons els protocols establerts i els circuits assistencials definits.

4. Es coordina molt estretament amb els professionals de l'equip d'atenció primària (EAP).

5. Està integrat en la xarxa de coordinació territorial, juntament amb la de Vigilància Epidemiològica, amb els gestors de seguiment de contactes, amb el 061 Salut Respon, amb responsables dels serveis d'AP de la zona i amb altres actors implicats en l'abordatge de la infecció en l'àmbit local.

6. Promou l'ús de La Meva Salut, de les eines ContacteCovid.cat i Radar Covid, així com d'altres eines digitals que es troben a disposició de la ciutadania.


En la nostra institució, el gestor Covi-19, està integrat dins la Unitat Covid. Aquesta unitat està formada per tècnics auxiliars d'infermeria, per infermeres i un assistent clínic, que desenvolupa tasques administratives.

La unitat treballa cada dia, de dilluns a divendres de manera presencial, i els cap de setmana i festius ajusta els seus horaris en funció de les demandes dels usuaris, que van lligades a l'estat epidemiològic de la comarca.

Núria Gomis Vila
Anna Martinez Sibat
Diplomades d'Infermeria

 

Arxivat a:
Consells salut
Participació