1 de 10
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Més de 400 joves es beneficien dels bons per activitats de lleure a Tarragona

S'han ofert fins a 49 propostes diferents

Aquest divendres s'ha fet la presentació del balanç. | Ajuntament de Tarragona
per Redacció, Tarragona | 4 de novembre de 2022 a les 11:26 |
L'Institut Municipal de Serveis Socials ha fet balanç aquest matí de la Campanya de Bons per a Activitats d'Estiu engegada aquest passat estiu. La iniciativa, com a projecte pioner a la ciutat, oferia una línia d'ajuts econòmics en format de vals de descompte amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés al lleure durant el període d'estiu als i les infants i adolescents de 3 a 17 anys de la ciutat de Tarragona.

Aquest nou format ha aconseguit que en la majoria de barris més del 33% dels infants i adolescents hagin gaudit d'una activitat fora de la zona empadronada o de convivència. La línia d'ajuts econòmics ha anat adreçada a famílies amb necessitats econòmiques, socials i socioeducatives per fer front a les despeses de les activitats de lleure i esportives.  


La dotació pressupostària de tota la campanya ha estat de 80.000 euros. L'import dels ajuts eren tres: bo de 200 euros, bo de 100 euros, bo de 50 euros.

Durant la fase de tramitació electrònica de la sol·licitud de l'ajut, des de l'IMSST es van activar 5 punts de proximitat a tots els barris de la ciutat per atendre, assessorar i ajudar a tramitar les sol·licituds i trencar amb la bretxa digital. El total de persones que es van atendre en aquests punts de suport ubicats a Torreforta, Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Centre ciutat van ser 420 persones. El total de sol·licituds registrades via electrònica van ser 475 i es van enregistrar 652 ajuts. D'aquestes, es van concedir finalment 439 ajuts, corresponents a les sol·licituds que acomplien amb els criteris d'atorgament de les bases reguladores. Del total dels 439 bons concedits; 290 van ser d'import de 200 euros, 123 de 100 euros i 26 de 50 euros.


Els beneficiaris dels bons


Dels 439 infants i adolescents perceptors de l'ajut, el 44,6% han estat de sexe masculí i el 55,4%, femení. La franja d'edat més representada dels i les infants i adolescents a qui se'ls ha concedit el bo és la franja dels 7 als 10 anys (39,4%), seguit de la franja d'edat dels 3 als 6 anys (27,1%) i la dels 11 als 14 anys (24,5%). S'ha vist un descens significatiu en les edats compreses entre els 15 i 17 anys, ja que només s'han demanat un 8,5%. Les dades també reflecteixen dues persones usuàries de més de 18 anys amb capacitats diverses.


La distribució per zones demostra que a Tarragona Centre s'han enregistrat més bons concedits (59%), seguit de zona Nord (22%) i finalment als barris de Ponent (19%).

Respecte a les diverses situacions econòmiques, socials i sociofamiliars dels infants i adolescents beneficiàries del bo, gairebé un 93,4% dels infants i adolescents que han sigut beneficiaris de l'ajut presenten dificultats econòmiques dintre de llar. Un 86,1% presenta situacions socioeducatives en les dinàmiques familiars, un 51,3% són famílies nombroses, i un 35,8% famílies monoparentals. També s'observa que un 24,4% dels infants i adolescents presenten algun percentatge de capacitats diverses i un 15% viu o ha conviscut en una llar amb violència masclista.

Entitats i famílies satisfetes


Dins la Campanya de Bons per a Activitats d'Estiu TGN 2022 s'han adherit 19 entitats del territori entre les quals han ofert 49 activitats on les persones beneficiàries podien bescanviar el bo.

Pel que fa a la tipologia d'activitats, aquestes es dividien entre esportives, artístiques, formatives i tecnològiques, de lleure, i sostenibilitat i descoberta. On s'han bescanviat més bons són a les activitats esportives (44,9%), seguit de les activitats de lleure (28,6%) i les activitats artístiques (12,2%). Els resultats demostren que més d'un 25% d'infants i adolescents han diversificat la seva participació en dues i tres activitats diferents.

En finalitzar les activitats es va repartir una enquesta de satisfacció entre les famílies participants. Aquestes van valorar positivament la iniciativa amb 9,3 punts. Per poder recollir també la veu de les entitats adherides, l'IMSST va organitzar un focus group amb aquestes amb l'objectiu de recollir la veu i l'experiència sobre el projecte de la campanya. Totes les participants van coincidir en valorar positivament amb una mitjana d'un 9 el fet de comptar amb un catàleg únic d'activitats d'estiu a la ciutat que pogués aglutinar totes les propostes per fer una cerca més fàcil i àgil. Moltes de les entitats han manifestat també un consens perquè el projecte tingui una durada anual.

 

Participació