MUNICIPAL

La Diputació subvenciona la renovació de l'enllumenat públic i la pavimentació del carrer del Coure de Tarragona

Les ajudes corresponen al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2017 i 2020-2023

per Redacció , Tarragona, 5 de novembre de 2020 a les 11:34 |
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Tarragona subvencions corresponents, per una banda, a la disposició de romanents d'adjudicació i execució del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017; i per una altra, subvencions per a l'any 2020, corresponents als programes d'inversions i de despeses corrents del PAM 2020-2023.    

La primera subvenció serà destinada a l'actuació denominada "Projecte per a la renovació de l'enllumenat públic de la Via de l'Imperi Romà, de la plaça Pompeu Fabra, la plaça Domènech Batet i Mestre i de la plaça Bisbe Bonet de Tarragona.   


La major part de l'actuació va dirigida a substituir les làmpades de vapor de mercuri existents als carrers indicats, que actualment no compleixen amb la normativa vigent, per llumeneres amb tecnologia LED, mantenint tant la seva ubicació com la major part de la instal·lació elèctrica existent, i donant compliment a tota la normativa vigent que li és d'aplicació.  

Amb aquesta intervenció, també es pretén millorar les característiques lumíniques i millorar la seva eficàcia energètica. En alguns casos, es preveu la substitució de la llumenera complerta tot mantenint la seva ubicació i en d'altres, es proposa la reubicació dels punts de llum per aconseguir una millora en la distribució lumínica de l'espai. En tots els casos, es mantindrà la major part de la instal·lació elèctrica existent.  


L'actuació està pressupostada per un import de 199.000 euros, dels quals la Diputació de Tarragona, mitjançant el programa d'Inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 en subvenciona 132.000 euros. El termini d'execució per a la renovació de l'enllumenat serà d'aproximadament 6 mesos a partir del seu inici.  

De la mateixa manera, el passat 27 d'octubre, la Junta de Govern de la Diputació va acordar la concessió de subvencions per a l'any 2020, corresponents als programes d'Inversions i de Despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM), 2020-2023. Aquesta subvenció serà destinada a l'actuació denominada "Projecte de pavimentació del carrer del Coure".   


El carrer del Coure, que és un dels principals accessos al Polígon Industrial Riu Clar, actualment esta patint una important degradació, i presenta actualment diferents patologies de desgast al ferm que fa que la capa de trànsit sigui molt irregular, presentant deformacions estructurals importants en algunes zones molt disgregades que estan perdent la seva cohesió, el que fa que sigui necessari un arranjament urgent d'aquestes zones.  

Aquesta actuació està pressupostada per un import de 127.000 euros dels quals la Diputació de Tarragona, mitjançant el programa d'Inversions per a l'anualitat de 2020 del PAM 2020-2023 en subvenciona 84.000 euros. El termini d'execució d'aquesta actuació serà aproximadament de 3 setmanes a partir del seu inici.  

Pel que fa a la subvenció atorgada pel programa de Despeses corrents de l'any 2020 del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, aquesta es destinarà a fer front a diferents despeses de manteniment en diferents edificis de titularitat municipal. La subvenció atorgada per la Diputació és de 100.700 euros. 

 

Participació