ELECCIONS MUNICIPALS 2019: LA PETICIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL

Què en pensen els candidats de la creació d'un Consell Ciutadà?

Els partits polítics de Tarragona es posicionen sobre aquesta qüestió

per Redacció , 26 de maig de 2019 a les 15:00 |
Membres de la CET, en una imatge d'arxiu. | CET
Durant la campanya electoral es prometen accions, construccions i posicionaments. Durant aquest dia de la maratoniana campanya, us oferirem un recull de peticions i preguntes de diferents persones, entitats, col·lectius, plataformes i associacions que volen fer arribar als partits i que aquests diguin la seva.

La dotzena pregunta és del president de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET),Ángel Juárez. Després de la pregunta del col·lectiu hi ha la resposta dels diferents partits.


Quan podrem tenir un Consell Ciutadà per a una bona representació democràtica i una bona participació veïnal?

ERC: Defensem la creació de cinc grans Consells de Districte: Ponent, Nord, Centre Històric, Eixample i Llevant. És una fórmula de participació ciutadana que ja funciona en altres ciutats de Catalunya i que permet crear un espai formal de debat i participació on els veïns tenen línia directa amb els ajuntaments per fer propostes que ajudin a millorar el seu barri. L'integren representants d'associacions de veïns, entitats ciutadanes i partits amb representació i es reuneixen de forma periòdica. Poden emetre informes, peticions i propostes que han de ser contestades per l'ajuntament i promoure la participació ciutadana, per exemple, en l'elaboració dels pressupostos municipals. Creiem que per governar bé s'ha d'escoltar la gent i no pots que Tarragona no disposi de cap canal de participació formal i real".

PSC: Una ciutadania activa és necessària per assolir una democràcia de qualitat, un bon govern i una bona administració local. Mai com ara s'havia disposat de tants mecanismes formals i informals de transparència, informació, comunicació i participació i és necessari que busquem fórmules que permetin aprofundir en la implicació de tota la ciutadania en l'assoliment dels objectius col∙lectius de la nostra ciutat. Per això, proposem enfortir els vincles entre la societat i les institucions, començant pel govern més proper com és l'Ajuntament de Tarragona. Només es pot enfortir la societat civil i la democràcia des dels valors i des de la corresponsabilitat de cada ciutadà i ciutadana amb el conjunt de la ciutat en la qual viu.

La democràcia oberta i participativa són emblemes del nostre compromís col∙lectiu. Així, volem potenciar els Consells i espais a on la veu dels veïns i veïnes sigui escoltada, al mateix temps que iniciarem procediments de participació i apoderament de la ciutadania, i projectes col∙laboratius en el que els veïns i veïnes gestionin els seus propis interessos.


Desenvoluparem un projecte de participació ciutadana que tindrà per objectiu implicar la ciutadania en afers públics. Serà un sistema de participació pública per implicar la ciutadania en la millora del seu entorn, mitjançant xerrades, tallers, debats i presentacions a través de les quals, la ciutadania, àrees polítiques, tècniques, moviments associatius defineixin conjuntament com millorar els seus barris i la ciutat en el seu conjunt.

També volem que tots els barris participin en els Pressupostos Participatius, tot dissenyant polítiques i escollint projectes per adequar les realitats dels seus barris a les necessites col∙lectives més adequades. Els pressupostos participatius han d'esdevenir una eina de progressiva descentralització dels barris de Tarragona

CUP: Les propostes de la CUP pel que fa a participació ciutadana es despleguen en tres eixos. En primer lloc, apostar pels pressupostos participatius decidint el 100% de les inversions en assemblees de barris (de participació directa i amb la presència de les entitats veïnals) i les de ciutat (amb participació representativa de les assemblees de barri i amb presència de les entitats sectorials que treballen a nivell de ciutat). Per qüestions específiques de ciutat, la CUP proposa les consultes ciutadanes tal com va reivindicar amb la qüestió dels Jocs Mediterranis. Per últim, la formació insisteix molt en la importància de cuidar el teixit associatiu i facilitar el desenvolupament de les entitats.

Junts x Tarragona: El nostre partit polític va ser el primer a portar a plenari mitjançant una moció la implementació de les taules interdisciplinàries d'entitats o també anomenats Consells de barris. Tot i que aquesta moció es va aprovar per unanimitat mai es va acabar executant.

Les associacions de veïns i les diferents entitats de cada barri són un canal molt important per vehicular les demandes i problemàtiques de la ciutadania i l'Ajuntament de Tarragona ho està desaprofitant. Cal que les entitats veïnals, socials, culturals, etc. de cada barri disposin d'un interlocutor eficaç que els acompanyi en el seu dia a dia, treballant a través de reunions i espais de trobada per fer arribar i donar solució a les possibles problemàtiques de la zona.

A banda de la creació de les Taules d'Entitats, considerem urgent la recuperació de la figura del regidor/a de barri un punt de trobada on les diferents entitats de cada barri de la ciutat i l'administració local posin en comú els problemes que les associacions detecten diàriament en el seu entorn.

L'objectiu és millorar la coordinació entre totes les entitats i la relació d'aquestes amb l'Ajuntament de Tarragona, parlar de la situació del barri i les seves problemàtiques i posar en marxa les actuacions necessàries per donar resposta a les demandes expressades.

En Comú Podem Tarragona:  El president té una pregunta molt clara i concisa per als candidats. "Quan podrem tenir un Consell Ciutadà per a una bona representació democràtica i una bona participació veïnal?".

Des d'En Comú Podem entenem que els instruments de participació seran bàsicament dos. D'una banda, proposem els Consells de Districte que actuarien com a ens que canalitzés les necessitats i demandes de les entitats presents a una determinada zona (barri) de la ciutat.

En aquest sentit, hi participarien les entitats més rellevants (per ex. Associacions de Veïns,AMPA's escoles, representants del CAP, entitats culturals o esportives...). A aquest Consell assistirien els regidors i tècnics de l'Ajuntament, es reunirien de forma periòdica i allà es debatrien i s'acordarien les qüestions que afecten més directament al barri. Al mateix temps s'acordarà la distribució del pressupost destinat a millores i manteniment de l'espai públic.

D'altra banda, entenem que podem crear-se Consells Assessors especialitzats per àmbits. Per exemple: Medi ambient, Festes i Cultura, Patrimoni, Habitatge, etc. Aquests consells tindrien representants especialitzats en la matèria (per exemple investigadors o persones de reconegut prestigi en aquell àmbit) i també representants de les entitats que treballin sobre aquell aspecte concret (per ex. el de Medi Ambient, grups ecologistes i entitats ambientalistes). Aquests Consells haurien de participar activament en la regulació i organització del seu àmbit d'actuació.

També pensem que és bo tenir un òrgan general de relació amb les entitats veïnals, a través de les seves Federacions (com a comissió permanent) i de totes elles (en forma plenària).

Per últim, pensem que hi ha algunes qüestions que són molt importants per a la ciutat que han de ser sotmeses a consulta de la ciutadania. En aquest sentit, proposem sistemes de votació electrònica per a fer consultes directes.

PP: -

Cs: -

 
Totes les llistes de les eleccions municipals a Tarragona: noms i cognoms, partits i sigles

 

Participació