ELECCIONS MUNICIPALS 2019: LA PETICIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL

«Quines mesures en matèria d'habitatge que aplicaran?» Els candidats s'expliquen

Els partits polítics de Tarragona es posicionen sobre aquesta qüestió

per Redacció , 26 de maig de 2019 a les 13:24 |
Una assemblea de la PAH Tarragona, en una imatge d'arxiu | Jonathan Oca
Durant la campanya electoral es prometen accions, construccions i posicionaments. Durant aquest dia de la maratoniana campanya, us oferirem un recull de peticions i preguntes de diferents persones, entitats, col·lectius, plataformes i associacions que volen fer arribar als partits i que aquests diguin la seva.

La novena pregunta és de PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca), que demanen el seu posicionament en matèria d'habitatge. Després de la pregunta del col·lectiu hi ha la resposta dels diferents partits.


Demanem que entitats locals, autonòmiques i estatals competents en matèria d'habitatge i benestar social implementin polítiques orientades a la creació d'un parc d'habitatges de protecció oficial, amb preus regulats.  La PAH de Tarragona demana que la relació entre el nostre moviment i les institucions públiques sigui constant per tal de trobar solucions a les famílies més vulnerables i que els polítics apliquin el que disposa l'article 47 de la Constitució Espanyola i que tinguin en compte les directrius emanades per l'ONU i el comitè DESC en matèria d'habitatge digne i habitual. Què pensen fer per portar tot això a terme?

ERC: Fem nostre el reclam de la PAH com fem nostre el patiment de les famílies i persones en procés de desnonament. El nostre compromís és combatre l'especulació immobiliària i els monopolis que encareixen l'habitatge, així com pressionar les entitats bancàries i els fons voltors que acaparen habitatge sense utilitzar. També ens proposem regular els pisos turístics per revertir la pujada de preus del lloguer.

Ens marquem l'objectiu de fer un cens de pisos i solars buits per estimular-ne la rehabilitació i el lloguer. En aquesta línia, un dels punts importants del nostre programa marca la voluntat de fer un parc públic d'habitatge de lloguer social. I, per descomptat, lluitarem i cooperarem amb tots els actors i administracions per donar compliment a la Llei 24/2015, i per erradicar la pobresa energètica i habitacional.

Per últim i el que és més important: la PAH tindrà en l'Ajuntament de Tarragona un interlocutor còmplice amb qui abordar la problemàtica habitacional. El nostre objectiu de ciutat és la cohesió, fent ús de tots els instruments: l'urbanisme, la mobilitat, la cultura i els serveis socials."


PSC: Per portar totes aquestes qüestions a terme, el programa electoral del PSC proposa en matèria d'habitatge invertir 4,4 milions d'euros en habitatge social. Buscarem els mecanismes legals per penalitzar els habitatges buits. Promourem la creació de parcs d'habitatges públics municipals amb un % reservat per als i les joves de Tarragona, siguin de lloguer o compra a un preu assequible. Crearem polítiques de suport a l'emancipació de joves, orientades als ajuts al lloguer i a poder compartir pis. Fomentarem la creació de les oficines locals d'habitatges i farem que siguin un element útil i atractiu per al jovent tarragoní. Impulsarem el parc d'habitatge buit perquè es destini a lloguer social, amb polítiques de promoció e impuls

CUP: La lluita pel dret a un habitatge digne ha estat i és una de les prioritats per a la CUP de Tarragona, i així s'ha demostrat en el darrer mandat en el qual hem denunciat que aquest dret no està garantit a la nostra ciutat i durant el qual hem fet nombroses demandes i propostes. La nostra aposta per tal de millorar la greu situació en la qual ens trobem és la de crear un parc públic d'habitatge de lloguer social mobilitzant els 15.000 pisos buits que hi ha a Tarragona segons el Pla Local d'Habitatge. Tenim diverses propostes per fer-ho, com la de multar bancs i grans tenidors o la de fer ús del dret de tanteig i retracte. També apostem per crear una línia d'ajudes a la rehabilitació per davant de l'obra nova per tal de recuperar i dignificar els nostres barris.

Junts x Tarragona: És evident que estem davant d'una situació d'emergència, i davant d'aquesta excepcionalitat considerem que totes les administracions han de posar-ho tot per tal de donar una resposta immediata a totes les famílies que ho pateixen. Les nostres propostes per tal de donar una resposta àgil i eficient són assegurar a nivell local el compliment de la llei pel que fa a eventuals desnonaments de famílies en risc d'exclusió social. Impulsarem polítiques locals que assegurin un habitatge assequible. Elaborarem un registre d'habitatges buits o permanentment desocupats. Potenciarem la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Donarem plenes garanties als propietaris. Crearem la borsa de lloguer social de l'habitatge assequible per a persones amb ingressos baixos. Construirem habitatges de Protecció Oficial eco-eficients.

Ampliarem el parc públic d'habitatge per a lloguer social i d'emergència social, tot prioritzant les famílies amb infants. Fomentarem acords amb grans tenidors per la cessió de pisos per a lloguer social (assequible i solidari).

Impulsarem la masoveria urbana: contractes de lloguer a canvi d'efectuar treballs, sense intercanvi de diners. Potenciarem convenis de mediació per atendre famílies amb deutes hipotecaris: pal·liar efectes de la crisi de l'habitatge i evitar exclusió social per raons residencials. Apostarem per la prevenció i l'anticipació en la gestió de problemàtiques socials. Espai permanent en el seguiment d'atenció a les persones. Adoptarem una Estratègia Local d'Inclusió articulada amb el tercer sector, que contingui tota l'acció pública local en matèria de lluita contra la pobresa. Impulsarem el programa "Rehabilita i Habita" Pla d'ocupació de persones en atur, per a rehabilitar immobles en estat d'abandonament i transformar-los en lloguers socials.

Pel que fa als subministraments bàsics, tenim clar que cap llar ha d'estar sense els serveis més bàsics, així doncs, us adjunto les propostes per evitar-ho. Prioritzarem les polítiques encaminades a lluitar contra la pobresa i l'exclusió, amb la creació del Fons local contra l'exclusió social i la pobresa per poder fer front, amb procediment d'urgència, a les situacions extremes de risc. Ajudarem a les famílies amb pocs recursos mitjançant les ajudes d'urgència perquè no pateixin talls de subministraments bàsics, d'acord amb la normativa legal autonòmica. Taula pobresa energètica: Promourem i potenciarem l'assessorament tècnic per estalviar costos energètics a les famílies i fomentar el consum responsable i promourem la generació d'energia elèctrica sota paràmetres locals, socials i sostenibles.

En Comú Podem: L'accés a un habitatge digne és un problema arreu del territori. Els preus hipotecaris i de lloguer estan en màxims històrics. Els desnonaments hipotecaris i de lloguer són la problemàtica més greu que pateixen els nostres ciutadans, l'Ajuntament no pot girar el cap i deixar desemparats als seus ciutadans, sobretot aquells amb situació de vulnerabilitat. És per això que des de la nostra formació volem promoure un Consell Municipal d'Habitatge com un espai essencial de participació ciutadana, entitats i col·lectius, així com altres agents del sector immobiliari i de l'Ajuntament. Aquest espai permetrà debatre, fer propostes en relació a l'habitatge i fer un seguiment de les polítiques d'habitatge i amb especial atenció al Pla Local d'Habitatge (PLH). Trobem indispensable que l'Ajuntament normalitzi un diàleg amb els agents socials, coneixedors de la problemàtica de l'habitatge a peu de carrer. Atès que hi ha un pack legislatiu en matèria d'alternativa habitacional i de pobresa energètica, en la ja coneguda llei 24/2015, la nostra formació vol que aquesta llei es materialitzi. L'ajuntament haurà de ser un agent actiu, mediador i que garanteixi que aquesta llei es compleixi en el seu terme municipal. Emparats també per la llei 24/2015, l'Ajuntament denunciarà i imposarà multes als grans tenidors que mantenen pisos buits. En relació a aquests últims, proposem que es faci una auditoria real del parc d'habitatge buit. 

Una altra de les eines que la nostra formació voldria proposar és l'obligatorietat del 30% en habitatge protegit de les noves promocions privades ja materialitzat, per exemple, a Barcelona. Aquesta eina, que està prevista en l'article 17.3 de la Llei 18/2007 del Dret a l'habitatge de Catalunya, permetre que el preu, sigui de lloguer o compra, del 30% de l'habitatge de les noves promocions estigui regulat.

Per una altra banda, volem promoure que el Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions Urbanes de Tarragona disposi dels recursos suficients (en disminució en els últims pressupostos) per impulsar un nou Pla Local d'Habitatge, actualment caduc, i fer del Servei Municipal d'Habitatge un actor actiu per  l'accés digne i per a tothom de l'habitatge a Tarragona, principalment, apostant pel foment de promocions públiques d'habitatge, en especial, destinat al lloguer social.

PP:-

Cs: -

 
Totes les llistes de les eleccions municipals a Tarragona: noms i cognoms, partits i sigles

 

Participació