4 Reptes Capitals: Catalunya i el món, en emergència climàtica