El Seguici popular surt de nou per Santa Tecla

per Josep M. Llauradó,