1 de 10
Els Bastions-palmarès


Edició Primer Temps Segon Temps Tercer Temps Quart Temps Cinquè Temps Classificacions
2014 Ernest Ausiró 11:47:03 Albert Herrero 12:50:47 Lluís Sanvicente 12:52:09 Carles Sànchez 13:03:13 Joan Vilana 13:14:53

UT Els Bastions 2014

2013 Neutralitzada

UT Els Bastions 2013

2012 Carles Rossell 13:14:04 Manuel Díez 13:35:43 Juan M. Cuenca 13:46:07 Josep Pera 13:49:06 Miquel Silva 13:49:08

UT Els Bastions 2012

2011 Òscar Pérez 11:54:00 Jordi López 13:25:00 Sebas Sánchez 13:30:00 Xevi Guinovart 15:01:00 Miquel Silva 15:04:00

UT Els Bastions 2011


Edició Primera Temps Segona Temps Tercera Temps Quarta Temps Cinquena Temps Classificacions
2014 Míriam Moreno 21:00:34 Anna Valldaura 22:32:49 - - - - - - UT Els Bastions 2014
2013 Neutralitzada

UT Els Bastions 2013

2012 Leire Irureta 15:28:26 Caterina Ponzano 18:40:28 Maria Azenha 23:43:06 - - - -

UT Els Bastions 2012

2011 Núria Arbós 22:53:00 - - - - - - - -

UT Els Bastions 2011


Edició Primer Temps Segon Temps Tercer Temps Quart Temps Cinquè Temps Classificacions
2014 Òscar Pérez 6:07:27 Jordi Gamito 6:16:29 Joan Salamaña 6:18:00 Jose A. Luna 6:33:03 Sergi Viladot 6:48:46

Trail Bastions 2014

2013 Suspesa
2012 Dani Parés 7:25:33 Ivan Parés 7:25:33 Ivan Bober 7:25:39 Roger Reguant 7:25:42 David Carrasco 7:29:12

Trail Bastions 2012


Edició Primera Temps Segona Temps Tercera Temps Quarta Temps Cinquena Temps Classificacions
2014 Mercedes Arcos 7:30:16 Xènia Pallarès 8:01:34 Celia Tejada 8:18:50 Anna Ventura 9:09:27 Rosa Carmona 9:15:50

Trail Bastions 2014

2013 Suspesa
2012 Mercedes Arcos 8:26:56 Carmen Garcia 9:58:55 Yolanda Asensio 11:02:01 Michelle McDevette 11:03:21 Judith Julià 11:05:11

Trail Bastions 2012