Junts fem més Nació     FES-TE SUBSCRIPTOR
WhatsApp NacióDigital
Si et subscrius al servei WhatsApp NacióDigital serà imprescindible que guardem el teu número de telèfon per poder complir amb les condicions del servei al qual voluntàriament t'has subscrit. Només utilitzarem el número per oferir-te la informació de NacióDigital i no el comunicarem a tercers ni el farem servir per a finalitats diferents.

Si canvies d'opinió i te'n vols donar de baixa, ho podràs fer en qualsevol moment directament des de WhatsApp, responent amb la paraula BAIXANACIÓ a qualsevol missatge que t'hàgim enviat.