1 de 10
ple municipal

Aquests són tots els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

La sessió ordinària de novembre tindrà lloc a les 16 h a la Sala Clavé i es podrà seguir de forma telemàtica

El ple d'octubre celebrat a la Sala Clavé de la Unió | Raquel Pérez - Aj. de Sant Cugat
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 21 de novembre de 2022 a les 09:48 |
El ple ordinari de novembre se celebrarà aquest dilluns a partir de les 16 hores a la Sala Clavé de La Unió Santcugatenca -degut a les obres de remodelació de la Sala de Plens del consistori- i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta amb 29 punts i, a les 19 h, serà el torn de l'Audiència Pública.

Ple ordinari del mes de novembre del 2022: 


Despatx d'ofici
1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple ordinari de data 17.10.2022.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.


3.- Dació de compte del DEC/4757/2022, d'11.11.2022, d'avocació, amb caràcter temporal, de l'exercici de les atribucions que corresponen a la regidoria de Ciutadania i Salut i de Via Pública i Paisatge Urbà. (Exp. 49990/2022)
 
Alcaldia


4.- Modificació de la composició d'un membre en la Comissió Informativa de Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. (Exp. 48932/2022)

Recursos Humans

5.- Dació de compte del DEC/4346/2022, de 3 d'octubre, que aprova els terminis orientatius per a la presentació i valoració de mèrits, corresponents a les convocatòries dels processos selectius d'estabilització. (Exp. 18688/2022)

Presidència, Economia i Hisenda

6.- Dació de compte del seguiment del Pla d'acció en matèria de personal, corresponent al 3r trimestre de 2022. (Exp. 2222/2022).

7.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció general, relatiu a l'auditoria de comptes de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31091/2022)

8.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció general, relatiu a l'auditoria de comptes del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31093/2022).

9.- Dació de compte del control financer del contracte corresponent al contracte de serveis de diagnosi tècnica i de gestió del contracte i possible liquidació del contracte de concessió del subministrament domiciliari d'aigua potable. (Exp. 27665/2021)

10.- Dació de compte dels estats d'execució a 30 de setembre dels Pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 49034/2022)

11.- Dació de compte dels informes de morositat i període mitjà de pagament, corresponents al tercer trimestre de l'Ajuntament, OOAA, Societat Municipal PROMUSA i EPEL Cugat.cat. (Exp. 15342/2022)

12.- Proposta d'aprovació de la 1ª pròrroga del contracte d'assessorament i manteniment del programa per a la gestió del patrimoni municipal - GPA. (Exp. 4283/2021)

13.- Proposta d'aprovació de la composició i les normes de funcionament de la Mesa permanent de contractació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 48985/2022)

14.- Rectificació d'errada material de l'acord del Ple de data 17.10.2022 d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 41902/2022)

15.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 45700/2022)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

16.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità de la transcripció i modificació puntual del planejament vigent a l'àmbit dels equipaments EQ/MS-10 I EQ/MS-12 de Mira-sol. (Exp. núm. 14275/2022)

17.- Subjecció a informació pública de l'avanç i documentació ambiental de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Ca n'Ametller, a Sant Cugat del Vallès - Publicació, exposició pública i sol·licitud inici avaluació ambiental estratègica. (Exp. 12233/2022)

18.- Renúncia del dret de tanteig sobre un terreny ubicat al carrer del Monestir de Vilabertran, 12, Sector del Bell Indret de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 4802/2019)

Bon Govern, Transparència i Participació

19.- Aprovació inicial del text del Reglament del Consell de Ciutat de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 10177/2022)

Declaracions Institucionals

20.- Declaració institucional d'adhesió al manifest "Ciutats per la vida" proposada per Amnistia Internacional. (Exp. 51055/2022)

21.- Declaració institucional d'adhesió al Dia Mundial de la Infància 2022 proposat per UNICEF Comitè Catalunya, sota el lema "drets i emocions". (Exp. 51191/2022)
 

Mocions institucionals

22.- Moció institucional en suport al comerç davant l'elevada inflació i l'augment dels costos de l'energia. (Exp. 49174/2022)

23.- Moció institucional per la creació d'una oficina de suport a les entitats del municipi per la gestió i tramitació de les subvencions. (Exp. 49175/2022)

24.- Moció institucional per al reconeixement de la figura d'Arturo Pomar. (Exp. 49176/2022)

25.- Moció institucional de suport a les dones iranianes i en defensa dels drets fonamentals. (Exp. 50393/2022)
 

Mocions de grups municipals
 
26.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a que la regidoria d'Esports tingui una dedicació exclusiva i per la major dotació pressupostària en el susdit àmbit. (Exp. 49173/2022)

27.- Moció dels grups municipals d'ERC-MES, la CUP-PC i de JUNTS x SC per l'aprovació del Manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació. (Exp. 49958/2022)
 
Control dels òrgans de govern

28.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

29.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

Participació