1 de 10
ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

La sessió ordinària tindrà lloc a les 16 h a la Sala Clavé i es podrà seguir de forma telemàtica

Ple municipal extraordinari del pressupost 2020 a Sant Cugat. | Sergi Baixas
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 17 d'octubre de 2022 a les 13:11 |
El ple ordinari d'octubre se celebrarà aquest dilluns a partir de les 16 hores a la Sala Clavé de La Unió Santcugatenca -arran de les obres de remodelació de la Sala de Plens del consistori- i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta amb 29 punts i, a les 19 h, serà el torn de l'Audiència Pública.

Ple ordinari del mes d'octubre del 2022: 


Despatx d'ofici

1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple ordinari de data 19 de setembre de 2022.


2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

Alcaldia


3.- Modificació de la composició d'un membre en la Comissió Informativa de Presidència i Hisenda i en la Comissió Especial de Comptes. (Exp. 42759/2022)

4.- Modificació del percentatge de dedicació i retribució d'un membre electe de l'Ajuntament. (Exp. 21795/2019)

Presidència, Economia i Hisenda

5.- Dació de compte de l'auditoria de compliment de l'Entitat Pública Empresarial Cugat.cat, referent a l'exercici 2021, realitzada per AUREN Auditores com a coadjuvant de la Intervenció general. (Exp. 37626/2022)

6.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25288/2022)

7.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit d'esports de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25289/2022)

8.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'àmbit de Polítiques Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 25290/2022)

9.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació corresponent al 3r trimestre de 2022. (Exp. 2222/2022)

10.- Dació de compte de les factures entrades per registre amb una antiguitat superior a tres mesos sense que s'hagi procedit al reconeixement de l'obligació. (Exp. 21523/2022)

11.- Proposta d'aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de l'activitat que porta a terme el Col·lectiu Fitness, SL a Sant Cugat del Vallès, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen. (Exp. 1809/2021)

12.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 13 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022. (Exp. 42087/2022)

13.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 41902/2022)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

14.- Aprovació de la primera pròrroga dels LOTS 1, 2 i 3 del contracte de serveis integrals de conservació i manteniment de l'arbrat públic i aprovació de la modificació del LOT 1. (Exp. 8493/2018)

15.- Proposta d'aprovació de modificació presentada pel Servei de Manteniment Urbà per enllumenat nadalenc en relació amb el contracte mixt de gestió energètica de l'enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de trànsit urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova -renovació i millores programades- per l'enllumenat públic i elements del trànsit de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Exp. 74/2013 - 21176/2017)

16.- Proposta d'aprovació de modificació presentada pel Servei de Mobilitat d'ampliació de sistemes de gestió del trànsit i ampliació del servei de manteniment preventiu anual en relació amb el contracte mixt de gestió energètica de l'enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de trànsit urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova -renovació i millores programades- per l'enllumenat públic i elements del trànsit de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Exp. 74/2013 - 21176/2017)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

17.- Acceptació del desistiment envers la tramitació del Pla Especial d’Ordenació i Concreció d’Ús d’equipament esportiu al carrer de Guadalajara, núm. 16 de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 32762/2021)

18.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 314/2017 - Exp. 3661/2021 - LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L. – Resolució 14.06.2016 - Activitat fabricació productes químics orgànics de base al Camí de Can Calders, 13 de Sant Cugat del Vallès.

19.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 345/2017 - Exp. 3662/2021 - LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L. – Resolució 07.02.2017 - Activitat fabricació productes químics orgànics de base al Camí de Can Calders, 13 de Sant Cugat del Vallès.

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

20.- Cessió d'ús temporal, gratuïta i a precari de la Sala Canigó a l'entitat Castellers de Sant Cugat com a local d'assaig de la seva activitat. (Exp. 5753/2019)

Declaracions Institucionals
 
 21.- Declaració institucional amb motiu del dia homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

Mocions institucionals
 
22.- Moció institucional, a proposta de l'ADAEC, sobre la visibilització de les dones amb endometriosi. (Exp. 44201/2022)

Mocions de grups municipals
  Control dels òrgans de govern

28.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

29.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

Participació