Habitatge

Oberta la convocatòria per sol·licitar l'ajut local a l'habitatge

Un ajut públic adreçat a les unitats de convivència santcugatenques amb una menor capacitat econòmica

L'habitatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant | CCVO
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 9 d'agost de 2022 a les 18:00 |
L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert la convocatòria per a sol·licitar l'ajut econòmic a l'habitatge. Una subvenció pública adreçada a les unitats de convivència de la ciutat amb una menor capacitat econòmica per salvar un percentatge de la quota de l'IBI (Impost de Béns Immobles). 

Els requisits per demanar-lo són: el sol·licitant ha de ser una persona física; l'habitatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant; el sol·licitant havia de ser propietari o llogater de l'immoble abans de l'1 de gener de 2022; el sol·licitant no pot ser propietari o usufructuari de cap més immoble al territori espanyol; i la suma dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no pot superar els 30.000 euros -excepte en el cas de les famílies monoparentals que aquest límit serà de 50.000 euros-. A més, cal estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària, Seguretat Social i la resta de deutes amb les administracions públiques. 


Com a base d'aquest ajut, que serà diferent segons cada cas, es prendran els ingressos íntegres de la totalitat dels membres de la unitat de convivència i la quota de l'IBI de l'habitatge. Les famílies nombroses i les famílies monoparentals gaudeixen de bonificacions. 

Cal assenyalar que aquests ajuts no són acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa i restaran subjectes al control financer de l'Ajuntament de Sant Cugat. 


Pots consultar tota la informació de manera més detallada a través d'aquest enllaç. 

 

 

Participació