ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

El primer ple de l'any se celebrarà de forma telemàtica a causa de les noves restriccions Covid-19

per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 21 de gener de 2022 a les 10:15 |
Torre Negra | Adrià Costa
El ple ordinari de gener se celebrarà aquest dilluns a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta amb 16 punts i, en acabar, no hi haurà Audiència Pública; totes les presguntes que ja s'han traslladat es respondran el proper ple de febrer. 

Ple ordinari del mes de gener del 2022: 

Despatx d'ofici

1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 14 i 23 de desembre de 2021.


2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

Presidència, Economia i Hisenda


3.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 51699/2021)

4.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de personal corresponent al 4t trimestre de 2021. (Exp. 10/2022)

5.- Dació de compte del seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació corresponent al 4t trimestre de 2021. (Exp. 10/2022)

6.- Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 4736/2021 de data 22.12.2021, d'aprovació d'una operació de crèdit a curt termini a PROMUSA. (Exp. 51755/2021)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

7.- Proposta d'adjudicació del contracte de servei de gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d'aigües residuals (EDAR) i d'aigües grises (EDAG) i d'impulsió d'aigües residuals (EBAR), d'aigües pluvials (EBAP) i d'aigües freàtiques (EBAF). Període 2021-2024. (Exp. 10403/2020)

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

8.- Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i socioeducativa de la ciutat, així com de serveis de muntatge i desmuntatge de les activitats addicionals, mitjançant la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Ciutat XCCP. (Exp. 14951/2017 - 2017/08-P)

9.- Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i socioeducativa dels barris de Mira-sol, la Floresta i les Planes, mitjançant la Xarxa de Centres Culturals Polivalents (XCCP). (Exp. 16258/2017 - 15/2017)

10.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (mitjançant el Museu d'Història de Catalunya i l'àrea de monuments i jaciments), el Museu de Terrassa, el Museu de Lleida, diocesà i comarcal, el Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, el Museu d'Història de la ciutat de Girona, el Museu d'Història dels Jueus de Girona, el Museu Comarcal de Cervera, el Museu d'Història de Cambrils, el Museu de l'Hospitalet, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, el Museu de Tortosa, el Museu de Mataró, el Museu de Sant Cugat per a l'establiment i desenvolupament de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya. (Exp. 4582/2021)

Mocions institucionals

11.- Moció institucional per la implementació de bons esportius per als joves. (Exp. 110/2022)

Mocions de grups municipals

12.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat sobre la necessitat que els desenvolupaments urbanístics comptin amb consens ciutadà i polític. (Exp. 9/2022)

13.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per aconseguir igualar el pressupost d'esports de Sant Cugat amb la mitjana de la província de Barcelona i Catalunya. (Exp. 9/2022)

14.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat sobre l'increment del preu de la llum. (Exp. 919/2022)

Control dels òrgans de govern

15.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

16.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Participació