1 de 10
ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Es farà el proper dilluns 18 d'octubre, a les 16 h i es podrà seguir de forma telemàtica

Torre Negra | Adrià Costa
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 15 d'octubre de 2021 a les 09:30 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 15 d'octubre de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple municipal d'octubre se celebra el proper dilluns a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 29 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes d'octubre del 2021: 
Despatx d'ofici


1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 15.03.2021 (extraordinària i ordinària), 22.03.2021 (extraordinària) i 17.05.2021 (ordinària).

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.
 
Presidència, Economia i Hisenda


3.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2020. (Exp. 8028/21)

4.- Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2019, presentat per la Intervenció general. (Exp. 39534/2021)


5.- Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2020, presentat per la Intervenció general. (Exp. 39538/2021)

6.- Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2019, presentat per la Intervenció general. (Exp. 39541/2021)

7.- Dació de compte de l'informe definitiu d'auditoria de comptes del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2020, presentat per la Intervenció general. (Exp. 39542/2021)

8.- Dació de compte de l'informe definitiu de procediments acordats sobre la informació econòmica i financera a 31/12/19 del Centre Fitness Sant Cugat. (Exp. 32781/2020)

9.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció general relatiu al seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació. (Exp. 40216/2020)

10.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció general relatiu al seguiment del Pla d'Acció en matèria de personal. (Exp. 40216/2020)

11.- Dació de compte dels informes trimestrals de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al segon trimestre de 2021 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms, Societat Municipal PROMUSA i EPEL Cugat.cat. (Exp. 16111/2021)

12.- Rectificació d'errada material de l'acord del Ple de data 20.09.2021 d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 29895/2021)

13.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 37925/2021)

14.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 10 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2021. (Exp. 39886/2021)

15.- Proposta d'aprovació de l'ampliació de capital de la societat Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA). Exp. 36950/2020

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

16.- Aprovació definitiva del Reglament del servei d'estacionament a la via pública del municipi de Sant Cugat del Vallès, prèvia estimació o desestimació de les al·legacions presentades. (Exp. 11740/2018)

17.- Ratificació de l'acord aprovat mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 3499/2021 relatiu a la pròrroga del contracte de serveis de manteniment i reparació de la flota de bicicletes de l'Ajuntament. (Exp.19070/2017 - 16/2017)

Drets socials i igualtat

18.- Dació de comptes del 0,7% de cooperació de l'any 2020. (Exp. 37208/2021)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

19.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 3205/2021, de 27.08.2021, relativa a la designa de defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 84/2021 - Exp. núm. 22712/2021 - Àrids Catalunya, S.A. - Acord de 22/12/2020 - Aprovació definitiva de la MpPGMB en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

20.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir l'adquisició onerosa i directa de la finca anomenada Torre Negra i terrenys pertanyents a la finca matriu que conformen les finques registrals 63564 i 6385 inscrites al Registre de la Propietat 1 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 36958/2020)


21.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 178/2018 - Exp. 1213/2019 - Adelina Monso Pacareu - Resolució 29.06.2018 – Aprovació definitiva de la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès.

22.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit de la unitat d'edificació 13 i sistemes de l'entorn del Parc d'activitats econòmiques de Can Sant Joan en el municipi de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 83008/20 - 27186/2020)

23.- Proposta de dació de compte i d'execució de sentència ferma judicial dictada en el recurs d'apel·lació número 125/2018 (RCA 23/2014) - Exp. 37409/2021 - PAI-ILLA UTE – Complex esportiu a l'àmbit de Mira-sol de Sant Cugat del Vallès.
 
Declaracions de la Junta de Portaveus

24.- Declaració de la Junta de Portaveus per a la declaració del Dia de les malalties cròniques. (Exp. 41117/2021)

Mocions institucionals

25.- Moció institucional en relació a les actuacions per al control de la cotorra argentina com espècia invasora. (Exp. 40235/2021)

26.- Moció institucional en favor d'incrementar la infraestructura pública i privada de càrrega de vehicles elèctrics a Sant Cugat. (Exp. 40239/2021)
 
Mocions de grups municipals

27.- Moció del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Sant Cugat per a la celebració d'un acte de reconeixement a les millors notes de selectivitat i als millors expedients de formació professional de la ciutat. (Exp. 40177/2021)

Control dels òrgans de govern

28.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

29.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Participació