1 de 10
ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Es fa avui, 20 de setembre, a les 16 h i es podrà seguir de forma telemàtica

Ple municipal de Sant Cugat | Sergi Baixas
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 20 de setembre de 2021 a les 13:57 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 20 de setembre de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple municipal del mes de setembre se celebra aquest dilluns a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 25 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes de juliol del 2021: 
Despatx d'ofici


1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple extraordinari i urgent de data 15.02.2021.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.


Alcaldia

3.- 
3.- Dació de compte del Decret núm. 3195/2021, de 23.08.2021, pel qual es modifica el règim de dedicació d'una regidora.


Recursos Humans

4.- Proposta d'aprovació de la modificació de la plantilla del personal municipal de l'exercici 2021. (Exp. 13646/2021)
 
Presidència, Economia i Hisenda

5.- Aprovació provisional de modificació parcial i puntual de les ordenances fiscals 5, 12 i 13 dins l'exercici 2021. (Exp. 8441/2021)

6.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General relatiu a la contractació menor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'any 2020. (Exp. 9971/21)

7.- Dació de compte dels estats d'execució, a 30 de juny de 2021, dels pressupostos de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 28608/2021)

8.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 29895/2021)

9.- Ratificació de l'acord aprovat per Junta de Govern de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat de data 7.07.2021, concernent a reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars de l'OAMCCSC. (Exp. 35832/2021)

10.- Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 8 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2021. (Exp. 36283/2021)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

11.- Proposta de moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021. (Exp. 28226/2021)

Drets socials i igualtat

12.- Dació de compte de la modificació i rectificació del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del Plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte de serveis del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (Exp. 20099/2020-23/2021)

13.- Proposta de desistiment del procediment del contracte del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. (Exp.20099/2020-23/2021)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

14.- Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla especial urbanístic d'estació de servei Can Rovira - rotonda Avinguda de les Roquetes camí de Can Fatjó dels Aurons. (Exp. núm.: 82002/20 - 21241/2020)

15.- Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla Especial d'assignació d'usos esportius - recreatius, cultural - religiós i docent al terreny qualificat d'equipament del carrer Joan XXIII número 2 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm.: 82001/21 - 5453/2021)

16.- Acceptació desistiment envers la tramitació del Pla Especial d'assignació d'usos d'equipament sanitari-assistencial i dotacional al terreny qualificat d'equipament del carrer Joan XXIII número 2 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm.: 82002/21 - 5675/2021)

17.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2626/2021, de 06.07.2021, relativa a la designa de defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 71/2021 - Exp. núm. 22707/2021 - Club de Tenis Ciudad Diagonal, S.L. - Acord de 22/12/2020 - Aprovació definitiva de la MpPGMB en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Educació

18.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament (actualment d'Educació) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a les obres de nova construcció de l'escola La Mirada i addenda al mateix. (Exp. 35233/2021)


Participació i Barris

19.- Adhesió a la declaració sobre interdependència entre salut i natura a Catalunya. (Exp. 26107/2021)

Mocions institucionals

20.- Moció institucional sobre la creació d'un nou pla de retirada d'elements amb amiant a la ciutat. (Exp. 36187/2021)
 
Mocions de grups municipals

21.- Moció dels grups municipals d'ERC-MES, PSC-CP, CUP-PC i JUNTS x SANT CUGAT per a la millora del barri de Can Cortés. (Exp. 35967/2021)

22.- Moció del grup municipal de JUNTS x SANT CUGAT en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil. (Exp. 37043/2021)

23.- Moció del grup municipal de la CUP-PC, en nom de l'Assemblea del Clima, sobre la NO ampliació de l'aeroport. (Exp. 37044/2021)

Control dels òrgans de govern

24.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

25.- Precs, preguntes i interpel·lacions
Participació