ple municipal

Sant Cugat permetrà l'accés a pisos socials a les persones amb una situació administrativa irregular

Tampoc caldrà tenir un informe de Serveis Socials i l'objectiu del nou Reglament específic és facilitar l'accés a persones en risc de pèrdua d’habitatge

per Anna Mira, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 19 de juliol de 2021 a les 17:10 |
Habitatges de lloguer protegit de Sant Cugat. | Aj. Sant Cugat
El ple municipal del mes de juliol ha aprovat un nou Reglament per a l'adjudicació d'habitatges per situacions d'emergències econòmiques i socials de Sant Cugat. Ho ha fet amb els vots a favor de la totalitat dels regidors a l'Ajuntament. L'objectiu és que qualsevol persona que tingui una pèrdua d'habitatge a la vista pugui inscriure's a la Mesa d'Emergències perquè valori el seu cas i pugui accedir a un pis de lloguer social. Això vol dir que no cal tenir un expedient obert a Serveis Socials per accedir a un pis social, tal com passava fins ara. La segona novetat és que també s'oferiran a les persones amb la situació administrativa irregular.

En aquest sentit "donem sortia a una situació racista" en relació amb les persones que no tenen la situació administrativa regulada. "Si no tens un habitatge, difícilment podràs tenir la resta de drets", ha insistit Gibert.


Actualment el parc d'habitatges públic de Sant Cugat disposa de 79 pisos de lloguer social i per fer front a l'increment de la demanda, Promusa ha ampliat del 15% al 25% el percentatge dels pisos de lloguer social per a cada una de les promocions d'habitatge públic. 

"Són novetats significatives a nivell de ciutat però també de país per fer l'habitatge més accessible i universal", ha expressat la tinenta d'alcaldia de Serveis Socials, Núria Gibert qui ha afegit que la voluntat és "que no hi hagi cap impediment amb una situació de vulnerabilitat". "Des de Junts celebrem el reglament existent", ha expressat la regidora Sandra Casat. 


Es constitueix la Mesa d'Emergència


Per fer el procés d’adjudicació el Reglament estableix la constitució de la Mesa d’Emergències, concebuda com l’instrument per poder donar una resposta transparent i objectivable a les situacions de manca d’habitatge, especialment per pèrdua de l’habitage.


Des de l'Ajuntament recorden que cal tenir present que l’arribada a la Mesa és l’últim pas en el procés de pèrdua de l’habitatge. Des de serveis socials es treballa amb una mirada preventiva: des del moment en que es detecta que una persona o família té dificultats pel pagament de l’habitatge, s’orienta i s’activen recursos per mantenir l’habitatge: ajuts econòmics, suport i assessorament entre persones llogateres i persones propietàries i orientació i recerca d’alternatives assequibles (quan és possible).

L’objectiu del reglament específic és l’adjudicació de pisos del fons social a famílies i persones en risc de pèrdua de l’habitatge. Anteriorment es donava resposta a aquestes situacions a través d’un Reglament d’acollida temporal a pisos socials (aprovat el 2009) i al Decret de creació de la Comissió d’emergències econòmiques i socials de Sant Cugat. Amb l'aprovació inicial al ple municipal ara s’obrirà un període d’al·legacions per fer-ne l'aprovació definitiva de cara a la tardor. 

De fet, cal explicar que més de la meitat dels ingressos dels veïns de Sant Cugat -un 57%- es destinen a pagar els lloguers de la ciutat del Vallès Occidental que té els preus més elevats dels habitatges (3.711 euros el metre quadrat) i que la mitjana dels lloguers està en 1.178 euros. Això és el que es desprèn de l’informe d’habitatge de l’Observatori Comarcal que, a més, posa de relleu noves situacions de vulnerabilitat residencial provocades per la pandèmia.  

 

Participació