ple municipal

Torna la presencialitat: aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Se celebrarà el pròxim dilluns 17 de maig i es podrà seguir de forma telemàtica

per NacióSantCugat, Sant Cugat | 14 de maig de 2021 a les 16:00 |
Imatge del ple telemàtic de l'Ajuntament de Sant Cugat | Aj. Sant Cugat
Torna la presencialitat, però només per a representants polítics i mitjans de comunicació. El ple municipal del mes de maig se celebrarà aquest dilluns 17 a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 31 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes de maig del 2021: 
Despatx d'ofici


1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 21.12.2020 (ordinari) i 29.12.2020 (extraordinari)

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.


Alcaldia

3.- Renovació del càrrec de Jutge/essa de Pau titular de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 4983/2021)

Presidència, Economia i Hisenda

4.- Proposta per exercir el dret de separació voluntària del Consorci per a la promoció i desenvolupament de l'Eix B-30. (Exp. 27253/2020)

5.- Dació de compte dels estats d'execució a 31 de març de 2021 dels pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 15770/2021)


6.- Aprovació de la Instrucció de Tresoreria relativa a la gestió tributària dels ingressos. (Exp. 15759/2021)

7.- Aprovació de la modificació parcial dels preus públics del Grup XI pels serveis del Patronat Municipal d'Educació per a l'any 2021. (Exp. 38737/2020)

8.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost municipal general, bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2021 i les plantilles de personal. (Exp. 7513/2021)

Drets Socials i Igualtat

9.- Adhesió al programa Servei Local de Teleassistència (2021-2024) de la Diputació de Barcelona. (Exp. 7025/2021)

10.- Aprovació del protocol municipal per a l'abordatge de les violències sexuals als espais públics d'oci. (Exp. 14374/2021)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

11.- Aprovació del protocol municipal per a l'abordatge de les violències sexuals als espais públics d'oci. (Exp. 14374/2021)

12.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 217/2018 - Exp. 36882/2018 - Josel, S.L.U. - Resolució 02.07.2018 - Aprovació definitiva MpPGM en l'àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès per la implantació de nous equipaments municipals.

13.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 115/2016 - Exp. 37136/2020 - Josel, S.L. - Resolució 25.04.2016 - Aprovació definitiva MpPGM a l'àmbit del Vial de Cornisa, vessant Nord de Collserola en els termes municipals de Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès.

14.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 418/2017 - Exp. 35540/2020 - Josel, S.L. - Resolució 09.10.2017 - Aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic dels equipaments del Centre Borja i Campus Esade del municipi de Sant Cugat del Vallès.

15.- Dació de compte de resolució executiva d'arxiu de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 300/2018 - Exp. 9552/2019 - Petroprix Energia, S.L. – Resolucions 11.10.2018 i 16.10.2018 - Pla especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al carrer Cerdanya, número 5 de Sant Cugat del Vallès.

16.- Verificació de text refós del Pla especial urbanístic per la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible al Polígon II del Sector II de Sant Mamet (Expedient núm. 82001/18 - 8905/2018)

17.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1183/2021, de 29.03.2021, relativa a la designa de defensa lletrada i de procurador en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2020 - Exp. núm. 6246/2021 - Josel, S.L.U. - Resolució 08.05.2020 – Pla Especial urbanístic de concreció de les qualificacions com a espais lliures i equipaments dins de la doble qualificació 6b/7b de la MpPGM a l'àmbit del Parc Ramon Barnils i altres d'aquest municipi per a la implantació de nous equipaments municipals.

18.- Sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè efectuï la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens a l'àmbit territorial del municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 9641/2021)

Sostenibilitat

19.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya, el Centre d'Alt Rendiment i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la integració de l'estació meteorològica automàtica "Sant Cugat del Vallès - CAR" a la xarxa d'equipaments meteorològics de la Generalitat de Catalunya. (Exp. 5410/2021)

20.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. (Exp. 11089/2020)

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

21.- Designació de les dues festes locals per a l'any 2022. (Exp. 15649/2021)

Innovació, Transparència i Bon Govern

22.- Aprovació de la tercera pròrroga del contracte de serveis d'informació i atenció ciutadana mitjançant canal telefònic i telemàtic i la gestió del 092 (emergències de la Policia Local). (Exp.15/2015-8388/2019)

Declaracions de la Junta de Portaveus

23.- Declaració de la Junta de Portaveus contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig. (Exp. 17361/2021)

Mocions institucionals

24.- Moció institucional per tal de reduir els terminis d'execució d'obres i obertura de la Masia de Can Canyameres al barri de Volpelleres. (Exp. 16191/2021)

25.- Moció institucional per a una millor gestió dels ERTOs. (Exp. 17434/2021)

Mocions de grups municipals

26.- Moció del grup municipal de Ciutadans i Junts x Sant Cugat per a la reformulació del futur complex urbanístic i de centralitat de Ragull Centre. (Exp. 16174/2021)


27.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la creació d'un certificat verd digital com a suport a la recuperació del sector econòmic i social de Sant Cugat. (Exp. 16321/2021)


28.- Moció del grup municipal d'ERC-MES, CUP-PC i Junts x Sant Cugat sobre la detenció i judici del ciutadà santcugatenc Guillem Padilla. (Exp. 16322/2021)


29.- Moció del grup municipal de la CUP-PC, ERC-MES, PSC-CP i Junts x Sant Cugat per l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19, a proposta d'Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges Sense Fronteres i Oxfam Intermón. (Exp. 17190/2021)

Control dels òrgans de govern

36.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

37.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Participació