Sant Cugat

Acord «a contracor» per mantenir el buit que deixa el Síndic de Sant Cugat per jubilació

Ramon Palacio va anunciar el passat mes d'abril que renunciava al càrrec per jubilació voluntària

per NacióSantCugat, 15 de gener de 2021 a les 14:45 |
El Síndic de Greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio | Síndic Sant Cugat
El Síndic de Greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio, va comunicar a l'Ajuntament l'abril passat que renunciava al càrrec per jubilació. Palacio va ser anomenat Síndic l'octubre del 2017 amb una dedicació del 50% i una retribució mensual de 2.025 euros bruts al mes; un càrrec amb vigència de cinc anys.

No arribant-se al final del mandat i davant la manca d'una fórmula que permetés a Palacio continuar com a Síndic, aquest ha decidit renunciar "a contracor" amb la voluntat de no "entorpir" la situació de la institució. Amb aquest pas, deixa via lliure a l'Ajuntament perquè iniciï el procediment per elegir-ne un de nou "amb els criteris polítics que consideri pertinents".


No obstant això, Palacio i el consistori han arribat a un acord que s'aprovarà aquest dilluns durant el primer ple ordinari de l'any. Durant el període transitori fins al nomenament del nou Síndic, Palacio continuarà exercint el càrrec percebent una compensació mensual per fer front a les despeses que li pugui comportar el càrrec en concepte d'indemnització i no de salari. 

Aquest fet es deu a que Palacio no pot simultaniejar el cobrament de la pensió de jubilació amb l'exercici d'una activitat. Malgrat això, segons la Llei General de Seguretat Social, "la percepció de la pensió serà compatible amb la realització de treballs per compte pròpia sempre i quan els ingressos anuals totals no superin el salari mínim interprofessional"; i així ho han acordat les dues parts.   


El nou Síndic, una figura que vetlla pels drets fonamentals i llibertats públiques dels veïns del municipi, haurà de ser escollit pel ple municipal mitjançant una majoria de tres cinquenes parts en primera votació, i, en cas de no assolir-se, aprovar-se en segona volta per majoria absoluta.

La tinència d'alcaldia de Transparència i Bon Govern, Lourdes Llorente ha valorat "molt positivament" el treball fet pel síndic durant els darrers anys amb "les dinàmiques creades de coordinació, la generositat en continuar en el seu càrrec fins a l’elecció d’un nou síndic, i el dinamisme que li ha donat a la institució i el seu compromís durant aquests anys".


A més, Llorente proposa establir una convocatòria oberta per primera vegada per escollir el nou Síndic i donar l'oportunitat a qualsevol ciutadà a presentar-se al càrrec.

Ramon Palacio

Va ser escollit síndic de greuges de Sant Cugat al mes d’octubre del 2017 pel ple municipal, substituint el primer síndic de Sant Cugat, Jaume Clavell. Enginyer de telecomunicacions de professió i especialista en consultoria tecnològica, Palacio és un home fortament arrelat a Sant Cugat: soci d’entitats com el Club Muntanyenc o els Amics de Pedra i Sang, va ser president de la Coordinadora d’AMPA’s de les escoles públiques de Sant Cugat el 1997-1998 i membre de la Comissió organitzadora de la Marxa Cap del Rec del CMSC, 2016 i 2017. També va ser regidor municipal pel PSC (1999-2003).
 
El Síndic, defensor de les llibertat i drets fonamentals

El Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès és una institució que té la funció de defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns del municipi. Amb aquesta finalitat pot supervisar l'activitat de l'Ajuntament i de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, així com dels serveis públics que en depenen.

El Síndic Municipal de Greuges és escollit pel Ple municipal, a proposta de l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix i als grups polítics representats al consistori i audiència als Consells de Barri i entitats associatives del municipi. El càrrec té una durada de cinc anys i no pot ser exercit per una mateixa persona durant més de dos mandats consecutius.

 

Participació