ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Se celebrarà el pròxim dilluns 21 de desembre a partir de les 16 h i es farà de manera telemàtica

per NacióSantCugat, Sant Cugat | 18 de desembre de 2020 a les 11:00 |
Imatge del ple telemàtic de l'Ajuntament de Sant Cugat | Aj. Sant Cugat
Aquesta informació es va publicar originalment el 18 de desembre de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El ple municipal del mes de desembre se celebrarà aquest dilluns 21 a partir de les 16 hores i es farà de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus. El ple es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 38 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública. 


Despatx d'ofici

1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de data 21.09.2020.


2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d’alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l’OAMCCSC i de l’IGEPESI.

Alcaldia


3.- Dació de compte dels decrets d’Alcaldia números 3819 i 3837/2020 sobre modificació del cartipàs municipal.


4.- Dació de compte de sentència dictada en el RCA 485/2018 V. (Exp. 4172/2019)

5.- Modificació de la denominació de dues Comissions Informatives i de la composició de la Comissió Especial de Comptes. (Exp. 39676/2020)

6.- Modificació de representant municipal en l’Agrupació de Defensa Forestal. (Exp. 39755/2020)

Recursos Humans

7.- Proposta d’acord de resolució de sol·licitud de compatibilitat amb una segona activitat pública de personal funcionari de carrera. (Exp. 38854/2020)

Seguretat Ciutadana

8.- Conveni entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT). (Exp. 38144/2020)

Presidència, Economia i Hisenda

9.- Dació de compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al 3r trimestre de 2020 de l’Ajuntament de Sant Cugat, els seus organismes autònoms, societat municipal Promusa i EPEL Cugat.cat. (Exp. 10215/2020)

10.- Dació de compte al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del seguiment del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2020, elaborat per la Intervenció General. (Exp. 17110/20)

11.- Dació de compte al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del Pla Anual de Control Financer corresponent a l’exercici 2021, elaborat per la Intervenció General. (Exp. 40216/20)

12.- Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, de la bestreta de caixa fixa de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l’any 2019. (Exp. 38933/20)

13.- Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, de la bestreta de caixa fixa de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l’any 2019. (Exp. 38870/20)

14.- Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, corresponent a la contractació menor del segon, tercer i quart trimestre de l’any 2019. (Exp. 33637/20)

15.- Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, corresponent a la despesa de personal del segon, tercer i quart trimestre de l’any 2019. (Exp. 35634/20)

16.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès corresponent a l’exercici 2019. (Exp. 22227/2020)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

17.- Rectificació d’errada material en l’aprovació de l’import de la pròrroga de contracte mixt de la gestió energètica de l’enllumenat públic del municipi, la gestió del centre de control de trànsit urbà i els serveis de manteniment, conservació, inversió per a la reposició i inversió nova ‑renovació i millores programades‑ per l’enllumenat públic i elements del trànsit de l’Ajuntament de Sant Cugat. (Exp. 74/2013 – 21176/2017)

18.- Modificació del contracte de subministrament de material elèctric per a les actuacions de la Brigada d’Obres i Serveis. (Exp. 42/2017 – 30217/2017)

19.- Aprovació inicial del text del Reglament del servei d’estacionament regulat en via pública a Sant Cugat del Vallès. (Exp. 11740/2018)


Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància

20.- Dació de compte de l’execució del 0,7% del Pressupost municipal destinat a Cooperació, Pau i Drets Humans corresponent a l’any 2019. (Exp. 17514/2020)

21.- Proposta de conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 21 ajuntaments de la comarca del Vallès Occidental pel cofinançament dels EAIA (2020-2023) i d’addenda per l’anualitat 2020. (Exp. 32860/2020)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

22.- Resolució anticipada, de mutu acord, de dret de superfície sobre finca de titularitat municipal. (Exp. 5669/2020)


23.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 22/2016 – Exp. 27827/2016 – Josel, SL – Pla Parcial Urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan. (Exp. 27827/2016)

24.- Dictamen per la ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 3190/2020, de 19/10/2020, de designa de defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu núm. 248/2020 – Exp. núm. 29834/2020 – Josel SLU – Aprovació definitiva MPPGM Parc Habitatge Protegit de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 29834/2020)

25.- Aprovació provisional de modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels habitatges d’ús turístic i de determinats establiments destinats a allotjament temporal. (Exp. 10730/2019 – 83001/19)

Sostenibilitat

26.- Proposta d’aprovació del Pla d’emergència en situacions de sequera de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 18851/2020)


Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

27.- Proposta per aprovar el conveni entre l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Associació Gabriel Ferrater i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’organització d’un premi d’assaig per a joves autors i autores. (Exp. 35301/2020)


28.- Aprovació del Pla estratègic de cultura popular i tradicional d’arrel catalana de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 30658/2020)

29.- Aprovació del text del “Protocol dels Gegants de Sant Cugat”. (Exp. 32400/2020)


Bon govern, Transparència i Participació

30.- Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 3110/2020, de 13.10.2020, sobre constitució del Consell de Ciutat i designació dels seus membres pel tràmit d’urgència, davant la situació de pandèmia derivada de la SARS-COV-2, causant de la malaltia COVID-19. (Exp. 22097/2020)

31.- Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 3532/2020, sobre la composició definitiva del Consell de Ciutat i designació dels membres del Consell de Ciutat en representació de les associacions inscrites al Registre municipal d’entitats; substitució d’un vocal. (Exp. 22097/2020)

32.- Proposta de ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 3754/2020, sobre la composició definitiva del Consell de Ciutat i designació de membres del Consell de Ciutat en representació del Consell de Cultura i Consells de Joves 13/16; baixa i substitució de vocals. (Exp. 22097/2020)

Mocions de grups municipals

33.- Moció del grup municipal de Cs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per impulsar un pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms i empreses i sectors associatius, culturals i esportius del municipi davant la crisi provocada pel segon brot de la pandèmia COVID-19. (Exp. 40244/2020)

34.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la creació i suport d’una Comissió operativa per al sector de l’esport de Sant Cugat. (Exp. 40291/2020)

35.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per la possible reobertura d’una oficina d’alguna entitat bancària a l’avinguda Cerdanyola. (Exp. 40291/2020)


36.- Moció del grup municipal de Cs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de rebuig a la consulta instada pel govern veneçolà el dia 6.12.2020 i de suport a les accions de l’oposició veneçolana. (Exp. 40787/2020)

Control dels òrgans de govern 

37.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

38.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

 

Participació