eleccions sabadell 2019

L'ètica com a prioritat

«Desitjo honestament que, el proper govern de Sabadell tingui com a prioritat la cura de la institució»

per Elena Hinojo, 23 de maig de 2019 a les 00:42 |
Al 2015 l’Ajuntament de Sabadell  finalitzava una etapa lamentable per a la institució i per la ciutat. El procés judicial pel “cas Mercuri” s’havia iniciat tres anys abans, generant indignació i desencís. Els responsables de la direcció de la política municipal, havien deixat injustament a la nostra institució i als nostres funcionaris desacreditats davant la ciutadania.

Per això vam posar la transparència i l’ètica com a prioritat, i vaig voler assumir la responsabilitat de la Regidoria de Transparència. Per nosaltres no hi havia un objectiu més important que una institució que mereixi la confiança dels sabadellencs i sabadellenques,  que treballi de manera íntegra i oberta, i que  generi en els seus servidors sentiment d’orgull.


Partíem doncs no de zero, sinó de negatius.

Durant aquests anys són moltes les coses que hem construït, i el que és més important, les hem creat partint d’una política consistent, fugint de la hiperactivitat de fer accions inconnexes, cosmètiques, que es venen molt bé però que a la pràctica no produeixen cap canvi.

Perquè a l’Administració Pública no només cal fer coses, sinó que cal fer-les bé, garantint valors públics ètics, i sent conscients de ser els encarregats del poble per tenir cura de la seva institució.

Ho hem fet també de manera discreta, sense grans “performances” a diferència d’altres partits, perquè els canvis substancials no es fan amb eslògans.


Hem fet una aproximació rigorosa i sistèmica, hem procedit amb respecte i serenitat.

Hem analitzat (riscos de corrupció), hem planificat (pla de gestió dels riscos), hem estat contundents en l’exigència de responsabilitats (acusació cas Mercuri) hem creat normes (codi ètic), hem sensibilitzat (reflexió i formació), hem creat canals de comunicació (bústia ètica), hem creat òrgans (Comissió Ètica), hem revisat protocols, hem establert controls (justificació i publicació despeses partits polítics)

En definitiva hem posat les bases d’una infraestructura ètica. I a més ho hem fet partint de consensos, tan necessaris per evolucionar en aquestes qüestions, sovint controvertides i utilitzades de forma partidista.

El canvi a les organitzacions és lent, i el treball d’enfortiment ètic encara més. Requereix d’una pluja fina i constant.  

Ara, al revisar la feina feta, des de Sabadell en Comú ens sentim satisfets de tot el que hem fet i, alhora, molt conscients de que els fruits tot just s’estan començant a recollir. Conscients de que tota aquesta feina es perdrà si no es segueix cuidant i enriquint.

Per això, desitjo honestament que, el proper govern de Sabadell tingui com a prioritat la cura de la institució.

Per un ajuntament ètic. Per una ciutat orgullosa. Per Sabadell. 

 

Participació