1 de 10

Sentmenat posarà a prova el soroll dels seus carrers

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona realitzarà pròximament una sèrie de mesures del soroll real a diferents punts del municipi

per Redacció, 19 de setembre de 2016 a les 13:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 19 de setembre de 2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona farà pròximament una sèrie de mesures del soroll real a diferents punts del municipi. La finalitat d’aquestes mesures és l’elaboració del mapa de soroll de Sentmenat, per poder disposar de l’instrument normatiu necessari per exercir les competències que la normativa atorga als ajuntaments, en matèria de soroll. Per elaborar aquest mapa es prendran diferents mesures en tot el municipi, urbanitzacions incloses.

Sentmenat, el juliol del 2013, ja es va aprovar el Mapa de Capacitat Acústica, que assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de la qualitat en un territori determinat, com una altra de les actuacions realitzades a nivell municipal en matèria de contaminació acústica.


Mapa de soroll d'un municipi

El soroll del trànsit i de les diferents activitats pròpies de tot municipi és un dels problemes ambientals més freqüents. Els problemes de soroll poden afectar significativament la qualitat de vida de les persones. Davant aquesta problemàtica, l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, dóna suport tècnic i econòmic als ajuntaments de la província de Barcelona en temes de control ambiental, elaborant, entre altres accions, els mapes de soroll ambiental.


Aquesta mesura és una eina de gestió ambiental que permet avaluar globalment paràmetres i indicadors relatius a la contaminació acústica: nivells de soroll existent, objectius de qualitat acústica, compliment dels valors límit i índexs d'exposició de la població als diferents nivells de soroll ambiental.

El mapa de soroll d'un municipi representa, doncs, una anàlisi de la seva situació acústica existent, i es configura a partir d'un mostreig de curta i llarga durada en punts representatius de la ciutat.

Mesures de l'administració pública en matèria de contaminació acústica

La conscienciació social i dels governs sobre els perjudicis d'aquest tipus de contaminació va portar la Unió Europea a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l'objectiu d'establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental.

La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, les quals incorporen els criteris establerts a la directiva abans esmentada, disposen d'un seguit de mesures a adoptar pels ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i els doten d'una sèrie d'eines per aconseguir-ho. Totes dues lleis han estat desplegades per diversos Reial Decrets o Decrets.

La gestió ambiental del soroll a nivell municipal es coordina mitjançant actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. D'acord amb la normativa vigent, els instruments significatius per a la gestió ambiental del soroll són, entre altres, el mapa de soroll, el mapa de capacitat acústica i ordenances municipals.
Participació