1 de 10
treball

Els sous de Sabadell de 2019, per sota de la mitjana del Vallès Occidental

La bretxa salarial entre homes i dones disminueix, però continua sent del 19,9% al conjunt de la comarca

Salaris del Vallès Occidental 2019 | CCVOC
per NacióSabadell, Vallès Occidental | 15 de maig de 2021 a les 11:00 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 15 de maig de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet públic l'informe sobre els salaris del Vallès Occidental de l'any 2019. S'analitzen els sous que perceben els treballadors de la comarca per establir els nivells de renda de la població de cadascuna de les ciutats i del Vallès en general.

Com a dades destacades, l'informe revela que el 2019, el salari mitjà de la població dels cinc grans municipis del Vallès Occidental (de més de 40.000 habitants) va ser de 28.562 euros bruts, un 5,7% superior al de Catalunya (27.024 euros anuals). Dels assalariats, un 50% cobren menys de 23.110 euros l'any. Això sí, amb importants diferències entre les localitats analitzades: el sou mitjà de Sant Cugat del Vallès (44.125 euros) gairebé duplica el de Rubí (24.954). A Cerdanyola és de (28.486) i pel que fa a les capitals de la comarca, Sabadell (26.835) està una mica per sobre de Terrassa (25.543 euros). 


Sant Cugat, la ciutat amb més desigualtats

La ciutat del Vallès Occidental amb més disparitat salarial, és a dir, les desigualtats que hi ha entre els sous més alts i els més baixos, segueix sent Sant Cugat. Aquí les persones que guanyen més, cobren 7,3 vegades més que les que guanyen menys. En canvi, Rubí és la ciutat on aquesta diferència és menor (3,9). A Cerdanyola és de 4,7; a Sabadell de 4,2 i a Terrassa de 4. Pel que fa a la mitjana de la comarca, les persones que guanyen més (49.082 euros) cobren 4,6 vegades més que les que guanyen menys (10.714 euros). 


Des del 2016 aquestes diferències salarials s'han reduït de manera generalitzada, però la disminució ha estat més accentuada a Terrassa (2,1 punts), seguida de Cerdanyola (1,7), Sabadell (1,4), Rubí (0,9) i Sant Cugat (0,7). 

Les professions millor retribuïdes són del grup de llicenciats, enginyers i alta direcció (58.467 euros l'any), quadripliquen el salari que perceben els treballadors no qualificats i menors de 18 anys (15.169 euros anuals).
 
La bretxa salarial entre homes i dones es redueix 

La bretxa salarial s'ha reduït 7 punts des de l'any 2016, però el nivell retributiu de les dones (25.259 euros anuals) continua sent un 19,9% inferior al dels homes (31.528 euros anuals). Aquesta bretxa es veu en tots els àmbits territorials, però al Vallès Occidental també hi ha diferències segons la població: Sant Cugat presenta la bretxa més accentuada (24,9%) i Terrassa, la menor (18,2%).

Les diferències salarials entre homes i dones a la comarca són presents en totes les estadístiques, tot i que les més accentuades són al grup de 55 anys i més (32,9%), amb menor formació (27,2%), en el grup professional d'oficials i especialistes (27,2%), i en el sector de les activitats professionals i administratives (29,2%). També hi ha diferències segons la tipologia de contractes i jornada: 22,5% en la contractació indefinida i 14,3% en la jornada completa.

 

Diferències salarials segons nacionalitat 

Una altra diferència notable de les dades publicades és la que fa referència als sous en funció de la nacionalitat: els autòctons van cobrar una mitjana de 29.232 euros anuals, mentre que els treballadors estrangers en van cobrar 22.625 euros. Aquesta circumstància es va donar a totes les poblacions de la comarca excepte a Sant Cugat on el sou mitjà de l'estranger és de 46.629 euros, i del nacional de 43.850. Això s'explica pel volum de seu d'empreses internacionals de l'àmbit tecnològic i farmacèutic que aplega el municipi. 

Pel que fa als grups d'edat, les retribucions més baixes les perceben els menors de 35 anys (20.187 euros anuals), que és un 35% inferior a la dels majors de 55 (33.560 euros). I per sectors, les activitats professionals i administratives tenen els sous mitjans més elevats de la comarca (33.917 euros) i la indústria (32.957 euros). El sector amb el salari mitjà més baix (24.403) euros és el de la construcció.

Segons la tipologia del contracte, hi ha una diferència molt significativa (61%) entre les persones amb contracte indefinit (30.769 euros anuals) i la dels contractats de manera temporal (19.054 euros l'any).

Els assalariats guanyen poder adquisitiu des del 2016

Si es fa la comparació amb el 2016, els treballadors assalariats han guanyat poder adquisitiu (0,7%), però no tant com en el conjunt de Catalunya o l'àmbit metropolità (8,1%).

Pel que fa al salari real, que és el poder adquisitiu de la persona que rep el salari en una geografia determinada en un període de temps en concret i que es calcula dividint el salari nominal per algun tipus d'índex de preus, ha estat negatiu. És a dir, l'any 2019 el salari real ha disminuït en 0,6% respecte al 2018 al conjunt del Vallès Occidental. 

No obstant això, les persones assalariades de la comarca han guanyat poder adquisitiu respecte del 2016 (+0,7%), tot i que en menor mesura que en l’àmbit metropolità i català.  
Participació