eleccions municipals 2019: La petició de la societat civil

«Quina serà la política de cooperació público-privada per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat?»

Els partits polítics de Sabadell responen les inquietuds del Gremi de Fabricants

per NacióSabadell, Sabadell, 24 de maig de 2019 a les 11:40 |
Sessió al Gremi de Fabricants | Albert Segura
La campanya electoral per les eleccions municipals sovint destaca per les propostes que fan els diferents partits polítics en diversos àmbits de la ciutat. Des de NacióSabadell hem demanat a diferents entitats, col·lectius, associacions i persones de Sabadell que ens traslladessin les peticions que volen fer arribar als partits. En els propers dies de campanya publicarem les respostes dels partits a les preguntes dels ciutadans.

Avui és el torn del Gremi de Fabricants: Quina serà la política de cooperació público-privada per impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat? 


PSC: 
Hem d'explorar el terreny de la cooperació entre l'administració pública i els agents privats, però definint molt clarament les normes del joc. Tots hem de tenir clares les responsabilitats i que s'han de compartir els beneficis, però també els riscos. No es poden socialitzar les pèrdues i privatitzar el benefici. Sobre la fórmula que plantejaríem, caldrà estudiar els diferents models i possibilitats.

Sabadell en Comú: Per a nosaltres la creació d’ocupació de qualitat és una prioritat. En aquest sentit som partidaris de totes les fórmules que ho facin possible, incloent la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, sempre i quan es generi ocupació de qualitat i que siguin per activitats d’interès general. Perquè entenem que aquesta és l’única manera de combatre la temporalitat del nostre mercat de treball. A l’hora d’actuar, escoltarem als sectors productius perquè el seu dinamisme genera riquesa i ocupació però no delegarem al sector privat responsabilitats que es corresponen al sector públic. Les possibles formes de col·laboració les definirem a partir de cada projecte, com hem començat a treballar amb el CRIRC. En el mateix sentit, i seguint el camí que hem començat en l’últim mandat, fomentarem les finances ètiques i les iniciatives cooperatives. També afavorirem el sectors econòmics més sostenibles.

Per altra banda, el nostre programa preveu les següents actuacions que comportaran la col·laboració público-privada:

Crearem l’Oficina Estratègica Sabadell 2030 per redactar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i abordar els reptes estratègics que té la ciutat per davant durant la propera dècada.


Treballarem intensament durant els primers mesos de mandat amb la resta de forces polítiques i amb la resta de la ciutat per fer quatre grans acords de ciutat que entenem que cal abordar a nivells territorial de manera urgent:

-L’encaix territorial de Sabadell al país. On nosaltres entenem que és el moment d’impulsar l’Àrea Vallès.

-La millora de la mobilitat interurbana: connexió de la carretera de Castellar amb la ronda oest i estudi de la creació de la ronda est.

-La transició de la ciutat cap a la mobilitat sostenible per reduir la contaminació atmosfèrica.

-Un pla integral pel Riu Ripoll per preservar i definir com volem aquest privilegi que té la ciutat.

Impuls d’una fudació per a als temes de FP.

ERC: 

Crida per Sabadell: La nostra proposta concreta és la creació d’una agència de desenvolupament local (enlloc de “promoció econòmica”) com un espai d’intercooperació, formació i impuls de l’economia L’agència de desenvolupament socioeconòmic local ha de ser la principal eina de debat, elaboració i desenvolupament de l’estratègia de transformació socioeconòmica i l’impuls de l’ocupació de qualitat.

Junts per Sabadell: Cal que l’Ajuntament sigui l’element facilitador i exerceixi  d’acompanyant de tots aquells que vulguin implementar i desenvolupar el seu projecte empresarial a la ciutat. Ho farà simplificant els tràmits i les gestions administratives, creant més centres de cooworking i incubadores d’ startups, obrint oficines d’ atenció empresarial a diferents punts de la ciutat, impulsant així la dinamització de les activitats econòmiques i de coneixement. Creant la figura del Coach Empresarial Personalitzat, una persona experta que ajudarà als empresaris i emprenedors a buscar ajuts i subvencions, locals i espais per la instal·lació dels projectes, gestionar els tràmits i permisos inicials, etc.

Afavorirem el desenvolupament, la gestió i la cooperació público-privada, millorant la promoció del territori i el teixit socioeconòmic. Constituirem un consorci per millorar i impulsar l’activitat industrial, coordinant les necessitats de millora d’ inversió i manteniments dels polígons, polítiques de promoció, internacionalització i projecció de la ciutat a l’exterior.

Plantejarem i propiciarem iniciatives amb institucions privades que s’articulin de diverses maneres (incubadores, venturebuildings,…), que permeti posicionar-nos com un Hub d’innovació en aquests sectors emergents.

Com bé diu l’article 17 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són els que marcaran la nostra acció de govern, cal teixir aliances entre el sector públic i privat. Per això articularem una agencia municipal mixta pel desenvolupament econòmic i la internacionalització de la ciutat. Hem de treballar per captar inversions i sortir a vendre la ciutat al món. Cal donar suport a tot el teixit econòmic, empresarial, emprenedor i comercial que ja tenim per fer un salt endavant. Sabadell ha d’exercir de capital de comarca i promocionar-se al món.

Ciutadans: Si, apostem per la col·laboració publico-privada i això contempla la creació d’una agencia u organisme més enllà d’una taula de concertació. El més eficient seria un ens amb poder executiu per a temes concrets.

100% Sabadell: 100% Sabadell considera bàsica l’estreta col·laboració entre la societat civil sabadellenca i l’administració per promoure econòmicament la ciutat. Aquesta col·laboració tindrà com a elements claus; per una banda, l’Institut d’Estratègia Econòmica de Sabadell, un espai de trobada públic-privat on es durà a terme la reflexió estratègica i l’execució necessària que la prosperitat de Sabadell reclama. Per altra banda, crearem la futura regidoria d’Economia en el cartipàs municipal per fer palesa la fixació de 100% Sabadell per al desenvolupament econòmic de tothom.

100% Sabadell també defensa que cal assolir una major implicació, tant de l’empresariat com de l’administració local, per una millor gestió del polígons d’activitat econòmica. En aquesta línia, crearem Oficines de promoció i dinamització –semblants a les Entitats de Gestió Voluntària d’àrees empresarial asturianes– en cadascun dels polígons d’activitat econòmica de la ciutat de gestió mixta –societat mixta, en concret–. Aquestes Oficines vetllaran per l‘excel·lent dotació de serveis operatius bàsics i estratègics –com la neteja, el manteniment, la seguretat, la senyalització, els aparcaments, el transport públic, la restauració o els serveis addicionals com les llar d’infants, entre d’altres– al conjunt del polígon.

Respecte la Fira de Sabadell, entenem que aquest equipament ha d’esdevenir clau pel turisme de negocis. Això ha de comportar el seu rellançament.

PP: Des del Partit Popular sempre hem apostat per la col·laboració públic privada, és imprescindible la comunicació amb el teixit empresarial i comercial per adaptar els cursos i la formació a les necessitats reals del mercat laboral.

Pensem que la gestió pública no sempre és la més eficaç, ni la més econòmica, i no creiem que la gestió privada sigui perjudicial ni pitjor a l'hora de donar servei al ciutadà

De la mateixa manera apostem per l'externalització de determinats serveis, comptant amb la participació d'entitats privades, recuperant convenis de col·laboració i creant una taula d'entitats i empreses i l'Ajuntament per treballar conjuntament en la promoció econòmica de la ciutat.

 
Totes les llistes de les eleccions municipals a Sabadell i el Vallès Occidental: noms i cognoms, partits, sigles i municipis
 

 

Participació