EDICTE

Reglament d'administració electrònica

Edicte de 6 de maig de 2015 - Ajuntament de l'Aleixar

per NacióReus , Aleixar, 1 de juny de 2015 a les 00:01 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 1 de juny de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Ple de l'ajuntament de l’Aleixar, en data 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment el Reglament d'administració electrònica. 


De conformitat a l'establert per l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública, per un termini de trenta dies.

Si transcorregut el termini d'informació pública abans assenyalat no s'ha presentat cap al·legació o reclamació, l'acord esmentat es considerarà aprovat definitivament.


Es fa públic per al coneixement general.

L’Aleixar, 6 de maig de 2015


L’alcalde
Antoni Abelló i Grau

 

Participació