Escull un diputat

El Parlament de Catalunya ha publicat la declaració de béns dels diputats de la cambra. La Llei de la transparència, que va entrar en vigor l'1 de juliol, obliga institucions a fer públiques dades dels càrrecs electes. D'aquesta manera, els ciutadans poden consultar a Internet els béns immobles i els diners dels comptes corrents dels diputats, entre altres informacions.

El Departament Tecnològic de NacióDigital ha aplegat la informació penjada al web de la cambra catalana i ha creat una pàgina especial amb les declaracions de béns de tots els diputats per tal de facilitar-ne la consulta.

Escull un diputat, clica sobre el seu nom i explora la seva declaració de béns.