abocament
12/02/2020
El propietari de la granja, situada al terme municipal de Conca de Dalt, és reincident
12/03/2019
El responsable haurà d'aportar el justificant d'entrada al gestor
Pàgina 1 de 0