Dis la teva!

Anunci de l’Ajuntament de Rialp

per Redacció, 24 de setembre de 2019 a les 11:44 |
L’Ajuntament de Rialp, en sessió del Ple de la Corporació celebrat el dia 2 de juliol de 2019 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Planejament municipal PAU 4, per a ampliació de sol urbà industrial amb la requalificació d’una única parcel·la com a sol urbà industrial d’ampliació del PAU 3

L’esmentat acord s’exposa al públic pels terminis legalments establerts inserint anuncis al Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida, mitjans de comunicació d’abast provincial i per mitjans telemàtics a la web municipal.


Durant el termini esmentat està a disposició dels interessats l’expedient a les oficines municipals: Plaça del Tornall, 1. 25594 RIALP, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, als efectes de presentació de reclamacions o al·legacions al seu contingut.

Rialp, 16 de juliol de 2019

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp

 

Com participar al Dis la teva?

 

Participació