Any 9è - Dimecres, 7 de maig de 2003 - Número 44

Lo Campanar de Sau.

 REPORTATGEEl sector forestal es pronuncia davant l'aturada del Pla Especial de l'Espai Natural


El Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona, arran de la no aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Pla Especial de l'Espai Natural Guilleries Savassona el passat 11 de desembre, van emetre el 22 de gener un comunicat que, entre d'altres coses, diu:

1er.- La Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha confirmat que la Diputació de Barcelona no havia ni sol·licitat els informes de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat i de l'Agència Catalana de l'Aigua, totes dues depenents del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Ens preguntem com és possible que es pretengui tirar endavant un pla de protecció i millora d'un espai natural, que afecta dues zones PEIN -la gestió de les quals és competència del govern de la Generalitat- i que ni tan sols se'ls hagi demanat el parer formalment, cosa que sí que es va fer, per exemple, amb l'empresa RENFE.

2on.- Volem manifestar una vegada més que, tot i que seguim compartint els objectius genèrics declarats pel Consorci de l'Espai (protecció del medi natural, prevenció dels incendis, promoció activitats agràries tradicionals, etc.), discrepem profundament tant de les mesures concretes que es volen aplicar -que creiem perjudicials per al món rural i massa inclinades cap a la promoció turística indiscriminada i les operacions urbanístiques en sòl rústic- com del model de gestió monopolitzat pels equips de govern d'alguns dels ajuntaments i que margina la gent que viu i treballa al sector primari.

3er.- L'informe de la CUB també posa de manifest diverses salvedats en relació al projecte d'urbanització i creació d'un nucli de població de nova planta al pantà de Sau, en plena zona boscosa (àrea anomenada AAL-1) i que contrasta frontalment amb el que haurien de ser els objectius de protecció mediambiental d'un Pla com aquest.

4art.- El fet que el Pla fos aprovat pel ple de la Diputació només amb els vots de PSC i ERC - i això després de desestimar la pràctica totalitat de les al·legacions presentades per quatre associacions (...) posa de manifest clarament el dèficit democràtic que pateix tota la seva tramitació des de 1997, així com que els seus continguts presenten nombroses irregularitats de caràcter tècnic, jurídic i de competències.

5è.- Davant d'aquesta nova incidència, oferim una vegada més a la Diputació de Barcelona i al Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona la nostra col·laboració per reobrir vies de diàleg que permetin un consens entorn al Pla i a la seva aplicació en el dia a dia. (...)

6è.- Aprofitant aquesta avinentesa, reclamem que s'emprengui una via de debat i consens oberta a tothom (...) i que el projecte del Pla Especial sigui rectificat i posat una altra vegada a informació pública per part de la Diputació de Barcelona.

---> Més informació i text íntegre d'aquest comunicat a la pàgina especial sobre el conflicte de l'Espai Natural Guilleries-Savassona.


TORNAR A PORTADA