Any 9è - Dimecres, 7 de maig de 2003 - Número 44

Lo Campanar de Sau.

 REPORTATGEUrbanisme ha suspès la tramitació de l’operació
de requalificació dels terrenys del pont de Fusta


No hi ha hagut temps: l’Ajuntament de Vilanova no ha aconseguit que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona li aprovés la modificació de les Normes Subsidiàries locals que havien de fer possible la requalificació dels terrenys del pont de Fusta.

La tramitació ha quedat suspesa perquè l’Ajuntament de Vilanova haurà de rectificar una sèrie d’aspectes de l’expedient urbanístic. Segons Urbanisme, per tal que la requalificació sigui vàlida caldria haver d’obligar a la redacció d’un Pla Especial de tot el sector, cosa que no s’havia previst ni per part de l’Ajuntament ni de l’arquitecte municipal, en Gil Orriols.

Del que sí que hi ha hagut temps és de fer la compra dels terrenys ja que, segons informacions més o menys confirmades, s’hauria firmat la seva adquisició per part de la societat municipal de Promoción de Viviendas Sau SL, presidida per l’alcalde. Tal com s’informava en el número anterior de Lo Campanar, per la seva vinculació directa amb la propietat dels terrenys, l’alcalde de Vilanova va haver d’abandonar la sala de plens mentre es debatia aquest tema al ple del mes d’octubre i anar-se’n en un altra habitació i no va poder tornar fins que el van cridar.


TORNAR A PORTADA