Punt d'informació permanent
Espai Natural Guilleries-Savassona: les raons d'un conflicte
     
   
22 de gener de 2003: Notícia publicada al web del Telenotícies de TV3
 

Els propietaris de la zona Guilleries-Savassona volen reobrir el diàleg amb la Diputació

El Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona, arran de la no-aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Pla Especial de l'Espai Natural Guilleries-Savassona el passat 11 de desembre, ha volgut manifestar la seva discrepància amb les mesures que es volen aplicar a la zona ja que, segons aquest col·lectiu, perjudiquen el món rural i s'inclinen cap a una promoció turística indiscriminada. El col·lectiu aposta per reobrir el diàleg amb la Diputació de Barcelona.

El Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona han posat de manifest que no es pot "planificar ni gestionar un espai natural sense comptar amb la participació dels propietaris afectats i de les seves organitzacions sindicals i professionals en els òrgans de govern corresponents".

El Consorci i l'Associació de Propietaris Forestals han volgut explicar que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona "ha confirmat que la Diputació de Barcelona no havia ni sol·licitat els informes de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat i de l'Agència Catalana de l'Aigua, totes dues dependents del Departament de Medi Ambient de la Generalitat".

El Consorci ha manifestat que, tot i que segueixen compartint els objectius genèrics declarats pel Consorci de l'Espai (protecció del medi natural, prevenció dels incendis, promoció d'activitats agràries tradicionals, etc.), discrepen profundament "tant de les mesures concretes que es volen aplicar, en considerar-les perjudicials per al món rural i massa inclinades cap a la promoció turística indiscriminada i les operacions urbanístiques en sòl rústic, com del model de gestió monopolitzat pels equips de govern d'alguns dels ajuntaments i que margina la gent que viu i treballa en el sector primari".

L'informe de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona també posa de manifest, segons el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona, diverses excepcions en relació amb el projecte d'urbanització i creació d'un nucli de població de nova planta al pantà de Sau, en plena zona boscosa i que contrasta frontalment amb el que haurien de ser els objectius de protecció mediambiental d'un pla com aquest.

Davant d'aquesta nova incidència, el col·lectiu ha ofert a la Diputació de Barcelona i al Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona la seva col·laboració per reobrir vies de diàleg que permetin un consens entorn del pla i la seva aplicació en el dia a dia. Així mateix, han reclamat que s'emprengui una via de debat i consens oberta a tothom, des de la Diputació fins a la Generalitat, passant pels ajuntaments, el Consell Comarcal, les organitzacions professionals del sector forestal i agrari, i les entitats cíviques i ecologistes de la comarca. També han demanat que el projecte del Pla Especial sigui rectificat i posat una altra vegada a informació pública per part de la Diputació de Barcelona.

Notícia publicada a la web del Telenotícies de TV3: http://www.telenoticies.com/noticia/arxiu/not95518231.htm

 
<--- tornar a portada

   
 
Pàgina administrada per vilanovadesau.com el març de 1999.
Podeu enviar missatges i opinions a [email protected]