Punt d'informació permanent
Espai Natural Guilleries-Savassona: les raons d'un conflicte
     
   
22 de gener de 2003: Comunicat del Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona
 

Sobre l'aturada del Pla Especial Guilleries-Savassona a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona

El Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona, arran de la no aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Pla Especial de l'Espai Natural Guilleries Savassona el passat 11 de desembre, vol fer les següents consideracions:

1er.- La Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha confirmat que la Diputació de Barcelona no havia ni sol·licitat els informes de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat i de l'Agència Catalana de l'Aigua, totes dues depenents del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Ens preguntem com és possible que es pretengui tirar endavant un pla de protecció i millora d'un espai natural, que afecta dues zones PEIN -la gestió de les quals és competència del govern de la Generalitat- i que ni tan sols se'ls hagi demanat el parer formalment, cosa que sí que es va fer, per exemple, amb l'empresa RENFE.

2on.- Volem manifestar una vegada més que, tot i que seguim compartint els objectius genèrics declarats pel Consorci de l'Espai (protecció del medi natural, prevenció dels incendis, promoció activitats agràries tradicionals, etc.), discrepem profundament tant de les mesures concretes que es volen aplicar -que creiem perjudicials per al món rural i massa inclinades cap a la promoció turística indiscriminada i les operacions urbanístiques en sòl rústic- com del model de gestió monopolitzat pels equips de govern d'alguns dels ajuntaments i que margina la gent que viu i treballa al sector primari.

3er.- L'informe de la CUB també posa de manifest diverses salvedats en relació al projecte d'urbanització i creació d'un nucli de població de nova planta al pantà de Sau, en plena zona boscosa (àrea anomenada AAL-1) i que contrasta frontalment amb el que haurien de ser els objectius de protecció mediambiental d'un Pla com aquest.

4art.- El fet que el Pla fos aprovat pel ple de la Diputació només amb els vots de PSC i ERC - i això després de desestimar la pràctica totalitat de les al·legacions presentades per quatre associacions (Consorci Forestal, Unió de Pagesos, Grup de Defensa del Ter i l'entitat sotasignant)- unit a aquesta contingència produïda ara a Urbanisme, posa de manifest clarament el dèficit democràtic que pateix tota la seva tramitació des de 1997, així com que els seus continguts presenten nombroses irregularitats de caràcter tècnic, jurídic i de competències.

5è.- Davant d'aquesta nova incidència, oferim una vegada més a la Diputació de Barcelona i al Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona la nostra col·laboració per reobrir vies de diàleg que permetin un consens entorn al Pla i a la seva aplicació en el dia a dia. Com ja hem repetit en nombroses ocasions durant els darrers anys, no es pot planificar ni gestionar un espai natural sense comptar amb la participació dels propietaris afectats i de les seves organitzacions sindicals i professionals en els organs de govern corresponents, igual com es fa en d'altres consorcis en què participen la Diputació de Barcelona i ajuntaments, com és el cas del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat o el Consorci Turístic Vall de Sau-Collsacabra.

6è.- Aprofitant aquesta avinentesa, reclamem que s'emprengui una via de debat i consens oberta a tothom, des de la Diputació fins a la Generalitat, passant pels ajuntaments, el Consell Comarcal, les organitzacions professionals del sector forestal i agrari i les entitats cíviques i ecologistes de la comarca i que el projecte del Pla Especial sigui rectificat i posat una altra vegada a informació pública per part de la Diputació de Barcelona.

Osona, 22 de gener de 2003

Consorci Forestal de Catalunya
Associació de Propietaris Forestals Guilleries-Savassona

[email protected]
Més informació sobre el conflicte a:
http://www.vilanovadesau.com/guilleries/espai

Web de l'Associació de Porpietaris Forestals Guilleries-Savassona
Web del Consorci Forestal de Catalunya

<--- tornar a portada

   
 
Pàgina administrada per vilanovadesau.com el març de 1999.
Podeu enviar missatges i opinions a [email protected]