Marc Ordeix - Articles d'opinió

Marc Ordeix i Rigo (Vic, 1966) és doctor en Gestió Forestal i del Medi Natural per la Universitat de Lleida, llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, diplomat en Tecnologia de l’Aigua per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Conservació de la Natura i Recursos Naturals per l’IUSC (Barcelona) i màster en Gestió i diversitat de flora i fauna per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre els anys 1999 i 2001, va treballar en l’anàlisi d’aigües i el control d’estacions depuradores d’aigües residuals. Des del 2001, és coordinador del Centre d’Estudis els Rius Mediterranis, actualment associat a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb seu al Museu del Ter, a Manlleu (Osona).

15/01/2018
«Ara observem el retorn progressiu de fauna que s'havia donat per perduda»
16/10/2017
«En els projectes de restauració fluvial exitosos els components ambientals i socials són essencials»
16/06/2017
«El nostre país és un dels que conté més biodiversitat del planeta i més amenaçada»
05/05/2017
«Tenir cura de la terra. Allò lògic, esperable, imprescindible. Això és la custòdia del territori.»
13/02/2017
«Som molt lluny d'un model energètic neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle: només el 8% de l'energia consumida a Catalunya prové de fonts renovables i autòctones»
19/12/2016
És un arbre emblemàtic, un dels més longeus del món, amb un gran valor cultural i natural.
29/10/2016
«Les preses i rescloses obstaculitzen les migracions dels peixos i altra fauna, retenen còdols, graves i sorres, i deriven una quantitat d'aigua forassenyada, deixant sectors de riu secs o molt malmesos»
18/04/2016
«Ara ningú no s’ho creu, que a la “riera” hi viuen barbs i bagres»
09/03/2016
«Des del 1984, han permès la naixença de cent, dos-cents, tres-cents mil ocells?»
02/02/2016
«Des de 1991, en poques ocasions havíem detectat valors tan elevats de compostos de nitrogen i fòsfor a l’aigua»
Pàgina 2 de 3