UVic-UCC

La UVic-UCC encapçala per quart any consecutiu el rànquing de transparència universitària

Compleix el 98% dels indicadors de transparència de les universitats privades

per Osona.com , 2 de desembre de 2019 a les 11:17 |
La UVic-UCC repeteix la primera posició del rànquing, aquest cop en solitari, pel que fa a transparència voluntària a través del portal de Transparència del seu web. Així ho publica l'informe corresponent al 2018 elaborat per la Fundación Compromiso y Transparencia i que s'ha fet públic recentment. La UVic-UCC és l'única universitat que té un compliment del 98% dels indicadors de transparència, ja que compleix amb 47 dels 48 indicadors exigits a les universitats privades. Aquests requisits de transparència tenen en compte la publicació de dades salarials i econòmiques, els acords de govern, els resultats d'ocupabilitat, els resultats acadèmics, la composició del claustre, les dades de matrícula o el pla estratègic.

És la quarta vegada que la UVic-UCC se situa al capdavant d'aquest rànquing establert per l'informe Examen de transparència. En segona posició, trobem la Universitat de Navarra i, en tercer lloc, la Universitat de Nebrija. L'informe destaca que només la UVic-UCC i la Universitat de Nebrija, com a universitats privades, han fet públiques les bandes salarials actualitzades del 2019. A més, la UVic-UCC és una de les sis universitats espanyoles que publiquen quines són les seves institucions auxiliars dependents.


La UVic-UCC, juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya, és l'única que publica tota la informació econòmica sol·licitada: pressupost, els principals estats financers (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys), la Memòria de comptes anuals i l'Informe d'auditoria.

Pel que fa a l'oferta i demanda acadèmica, la UVic-UCC és una de les quatre universitats que compleixen totalment amb una informació actualitzada i ben desagregada per titulacions. A més, aquest any, l'informe ha incorporat un nou indicador que avalua quin percentatge de docents i investigadors llegeix la tesi a la mateixa universitat que els contracta. 19 universitats no publiquen cap mena d'informació referent a aquesta qüestió i, en canvi, la UVic-UCC forma part del 15% que ofereix una transparència total sobre aquestes dades.

 

Participació