Vic

​Josep-Ramon Soldevila: «El nou Pla d'Acció Ambiental proposa accions i objectius que milloren i evolucionen l'anterior»

El regidor explica que el document estratègic no calendaritza les accions i, per tant, vindran donades per "les prioritats polítiques i les disponibilitats econòmiques"

per Carles Fiter, 21 de novembre de 2018 a les 10:29 |
Josep-Ramon Soldevila, durant un ple de Vic | Josep M. Montaner
El ple de l'Ajuntament de Vic va aprovar el passat setembre el Pla d'Acció Ambiental per unanimitat. El document estratègic (que es pot consultat en aquest enllaç) planifica els objectius de la ciutat en l'àmbit del medi ambient i en prevenció de residus, tendint cap a l'objectiu zero.

Aquest dimecres, 21 de novembre a les 7 de la tarda, es presenta a la Sala de la Columna de Vic, i inclou una conferència d'adaptació del canvi climàtic al món local a càrrec del biòleg i responsable de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Gabriel Borràs.


Aquesta presentació s'emmarca entre els actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que proposa com a objectius, donar a conèixer estratègies de reducció de residus, fomentar accions sostenibles per reduir els residus i fer canviar els hàbits quotidians de consum i producció dels ciutadans. Osona.com en parla amb el regidor de Medi Ambient de Vic, Josep-Ramon Soldevila.

- Quins continguts s'han actualitzat respecte de l'anterior?

- Ha estat una posada al dia per incorporar nous conceptes com la prevenció de residus, l'adaptació la canvi climàtic, la mobilitat elèctrica, les energies renovables, reutilització d'aigües, entre d'altres i també proposar accions i objectius que milloren i evolucionen l'anterior pla, en l'àmbit dels residus, dels espais verds, etc. L'anterior pla era del 2000 i moltes accions ja estaven executades i algunes obsoletes. La tecnologia ha avançat i hi ha qüestions que ara són possibles i fa uns anys eren impensables.

- Tenint en compte que aquest dilluns anunciaven que Osona segueix mantenint els llindars d'ozó troposfèric, quines línies marca el pla sobre la qualitat de l'aire?


- La problemàtica de l'ozó ve donada en gran part per aspectes que queden fora de l'àmbit municipal, ja que els precursors ens venen de l'àrea metropolitana. És allà on s'han de fer canvis per millorar nosaltres. No obstant el Pla contempla mesures de promoció de la mobilitat sostenible, reducció de trànsit, potenciar vehicles menys contaminants, promocionar la bicicleta, millorar la informació ciutadana i desenvolupar el pla de millora de la qualitat de l'aire, un pla específic només per això, entre d'altres. També cal destacar com a novetat que, a nivell comarcal, ja ens hem començat a moure'ns alguns municipis per a fer un front comú per a abordar aquesta problemàtica que no entén de límits territorials.

- Pel que fa a la prevenció de residus com s'ha de tendir a l'objectiu residu zero?

- Realitzant canvis en el sistema de recollida, passant a sistemes personalitzats de l'aportació, identificant els usuaris, realitzant pagament per generació, és a dir, qui més residus fa, més paga; i potenciant totes les estratègies de prevenció i reutilització per evitar que els materials esdevinguin residus. Hi ha un pla específic de prevenció de residus que també inclou moltes accions a promoure (compostatge casolà, gots reutilitzables, foments dels reparadors...).

«El pla no calendaritza les accions; vindrà donat per les prioritats polítiques i les disponibilitats econòmiques»


- Quins són els principals objectius que marca el pla a curt termini? I a llarg?

- El pla no calendaritza les accions, ja que vindrà donat per les prioritats polítiques de cada moment i les disponibilitats econòmiques. Algunes de les accions ja estan essent executades o en fase d'execució, com redactar el Pla director del verd urbà, el Pla de mobilitat sostenible, impulsar la telegestió del reg de zones verdes, disposar de nous canals de comunicació (Twitter, web...), millorar la senyalització de l'Anella verda, millorar la connectivitat de l'Anella, i millora de panells per informació a la població de la qualitat de l'aire, entre molts altres.

 

Participació