1 de 10

Com fer la declaració de la renda: les sis claus de la nova reforma fiscal

El nou text preveu exempcions per a famílies en risc d’exclusió i dacions en pagament | Aquest any hi haurà retallades en els plans de pensions i en les deduccions per lloguer | L’Agència Tributària estrena el nou sistema Renda Web

Contribuents fent la declaració de la renda | Europa Press
per Cristina Allué, 1 de maig de 2016 a les 08:34 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 1 de maig de 2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Aquest any, fer la declaració de la renda pot donar més sorpreses que en altres convocatòries. És la primera vegada que s'aplica la nova reforma fiscal i, de forma general, s'han reduït els tipus impositius i l'escala de tributació per a rendes generals i rendes d'estalvi. Aquesta percepció general, però, no ha de dur a engany al contribuent, com avisa el president de l'Associació de Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), Joan Cortecans. "El govern espanyol ha eliminat o retallat, en el nou text legislatiu, reduccions que fins ara sí que es tenien en compte. Així que, de fet, hi ha una pujada encoberta d'impostos", explica. A més, enguany també s'introdueix un nou programari, el Renda Web, que facilita l'obtenció de l'esborrany i, pot portar, en conseqüència, a no revisar prou bé la Declaració.
 

1. Limitacions en les aportacions als plans de pensions

Els diners que estalviem en plans de pensions no tributen, però si el contribuent en fa una aportació sí que té dret a rebaixar-se la base imposable a la Declaració de la renda. Tanmateix, la nova reforma fiscal limita alguns dels avantatges que fins ara tenien els contribuents. D'entrada, la quantitat que es pot aportar als plans de pensions s'ha reduït. Si fins ara es podien ingressar fins a 10.000 euros, a partir d'ara només podran ser 8.000, i mai no podrà superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball o d'altres activitats econòmiques que s'hagi percebut de forma individual. A més, tot i que s'ha incrementat l'aportació que un cònjuge pot fer al pla de pensions de la seva parella, el límit del qual passa dels 2.000 als 2.500 euros, aquesta modificació va acompanyada d'una reducció de la base imposable quan no se superen els 8.000 euros d'ingressos per rendes obtingudes.

 
2. Exempcions per a famílies nombroses i amb en risc d'exclusió


En el cas de les famílies en risc d'exclusió, en canvi, la nova reforma fiscal sembla que els beneficia. Així, les rendes mínimes d'inserció no tributaran –com tampoc altres ajudes, com les d'escolarització o de dependència. El topall màxim, però, serà de 1,5 vegades l'IMPREM, uns 2.500 euros. També estan exempts de tributar els ajuts concedits a víctimes de delictes violents, sobretot per violència de gènere. Així mateix, hi ha una exempció del guany patrimonial conseqüència de les dacions en pagament o d'un procediment d'execució hipotecària. Com a novetat, també s'ha establert una deducció de 1.200 euros per a famílies nombroses, monoparentals o tinguin cura d'una persona amb discapacitat. 
 
3. Desapareixen les deduccions per lloguer

Aquest any, amb la nova reforma, es dóna una paradoxa en les deduccions per lloguer i compravenda de pisos que col·loca en una situació injusta els nous compradors i llogaters. Els propietaris que havien llogat el seu pis a joves d'entre 18 i 30 anys rebien fins ara una desgravació del 100%, però ara només ho serà del 60% en els nous contractes. En canvi, els que van adquirir el pis abans de l'1 de gener de 2013 podran seguir desgravant el 100%. Aquelles persones que facin una hipoteca el 2015, ja no podran desgravar, mentre que aquells que ho van fer abans del 2013 ho poden seguir fent. Això, segons l'APttCB "no ajuda a dinamitzar prou el mercat immobiliari". Aquell que vengui el seu pis i reinverteixi per comprar-ne un altre, això sí, estarà exempt de tributació. També ho estaran aquelles persones més grans de 65 anys que traspassin el seu habitatge a algú altre.
 
4. Més a pagar per a les famílies amb patrimoni

A partir d'ara, la nova reforma fiscal afectarà les transmissions patrimonials superiors als 400.000 euros, que no gaudiran d'una sèrie de reduccions abans existents. Per a aquells que tenen pensions cobrades a l'estranger, l'Agència Tributària els recorda que no estan exempts de tributació. Tot i aquestes limitacions, per a aquelles persones que tenen accions i les venen a partir d'ara l'Agència Tributària serà més favorable. Fins ara s'havia castigat aquells contribuents que usaven les accions en un sentit més especulatiu.
 
5. El nou programa informàtic Renda Web

L'Agència Tributària ha substituït el seu ja tradicional programa Padre per un de nou, el Renda Web. Aquest nou programari fa encara més senzill obtenir un esborrany. Tanmateix, alerten des de l'APttCB que "això pot ocasionar que molta gent no revisi prou bé el seu esborrany". També els preocupa que aquesta aposta per les noves tecnologies deixi desatesos un seguit de persones que tenen més dificultats per fer anar els programes informàtics. Per això, demanen que s'acudeixi a un professional i que des de l'Agència Tributària s'ampliïn els terminis per consultar sobre la declaració de la Renda.
 
6. Els treballadors autònoms, l'assignatura pendent

Enguany, les dietes per desplaçaments i manutenció dels treballadors estan exemptes de tributació, sempre que es puguin comprovar que s'han realitzat. Però més enllà d'aquestes exempcions per a tots els assalariats, no hi ha canvis substancials que puguin beneficiar els treballadors autònoms en particular. Per a l'APttCB "hi ha una mirada molt restrictiva i dura per als autònoms i per als negocis que comencen". 
 

Informe "Novetats i anàlisi de la Campanya de la Renda 2015" de l'APttCB (pdf)

Participació