El ple de Vic, en directe

La sessió començarà a les sis de la tarda i serà retransmesa des de la portada del nostre diari, via Twitter i vídeo

per Redacció Osona.com , 6 d'octubre de 2014 a les 08:57 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 6 d'octubre de 2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Vic celebrarà aquest dilluns, a partir de les sis de la tarda, una sessió ordinària del ple municipal. L’acte serà retransmès a la portada del nostre diari, via Twitter i vídeo.

A l'odre del dia, destaca l'aprovació inicial de tres projectes urbanístics que serviran per pacificar el trànsit al centre de la ciutat, i diverses mocions, com la d'ICV sobre l'estat de deteriorament de l'estació de trens de Vic.ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


DICTÀMENS

2.- TRASLLADAR EL CENTRE OBERT MUNICIPAL A LA CASA DEL GUARDA.

3.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT FINANCER, DE TERMINALS I EL SEU SISTEMA DE GEOPOSICIONAMENT INTEGRATS A LA XARXA RESCAT, I DESTINATS AL SERVEI DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC

4.- SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE REINTEGRAMENT DEL SALDO DEUTOR RESULTANT DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL TRIBUTS DE L'ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009

5.- CONCEDIR UNA BONIFICACIÓ DE L'ICIO I LA TAXA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DELS EXPEDIENTS AJT/2506/2014 I AJT/2507/2014

6.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL CARRER NOU (TRAM CARRER MANLLEU-CARRER BARÓ DE SAVASSONA)

7.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL CARRER PLA DE BALENYÀ

8.- APROVAR LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2015

9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA "MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM DE VIC: PAU 38 SANTA CREU"

10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA "MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM DE VIC: CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE"

11.- SOL·LICITAR L'INFORME PREVI PREVIST A L'ART. 99 DEL TRLUC PER A MODIFICAR PUNTUALMENT EL POUM DE VIC A LA ILLA CÀRNIA

12.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA PER A DUR A TERME LA URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CARRER PLA DE BALENYÀ, TRAM ENTRE LES CRUÏLLES AMB EL CARRER DE MANLLEU I EL CARRER DEL PARE COLL DE VIC

13.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA PER A DUR A TERME LA URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CARRER NOU, TRAM ENTRE LES CRUÏLLES DEL CARRER DE MANLLEU I EL CARRER BARÓ DE SAVASSONA DE VIC
 
PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTÀMEN

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (ART. 46.2.E DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL):

14.- RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES ANTERIOR

15.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR MOCIONS

16.- MOCIÓ PRESENTADA PER PXC DE CONDEMNA A L'ESTAT ISLÀMIC

17.- MOCIÓ PRESENTADA PER PXC PER DEMANAR LA DEVOLUCIÓ DE LA LLONGANISSA D'OR AL SENYOR JORDI PUJOL I SOLEY

18.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP SOBRE LA POLÍTICA DE GESTIÓ DE LA CABANA PORCINA I DE LA CONTAMINACIÓ PROVOCADA PELS PURINS

19.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA PER INSTAR A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTACIÓ DE TREN A VIC

20.- MOCIÓ PRESENTADA PELS REGIDORS NO ADSCRITS JOSEP ANGLADA RIUS I MARTA RIERA CAMPS CONTRA LA CENTRALITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL

PRECS I PREGUNTES

 

Participació