Vic limita el públic al ple que mostrarà la divisió de PxC

A l'Ajuntament només hi podran accedir dotze persones | UCFR-Osona i la CUP critiquen la resolució emesa per Vila d'Abadal

per Redacció , 1 de març de 2014 a les 08:20 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 1 de març de 2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Ajuntament de Vic ha intentat frenar l'expectació creada pel ple del proper dilluns 3 de març (ordre del dia) on es farà evident la divisió al grup municipal de PxC després de la destitució d'Anglada al capdavant del partit i les diverses denúncies interposades. El consistori, a través d'una resolució signada per l'alcalde Vila d'Abadal, ha limitat a només dotze persones les que podran assistir a la sessió assegudes a l'exterior del saló de plens. Els periodistes, a més, s'han hagut d'acreditar prèviament.

En la mateixa resolució l'alcalde vigatà assenyala que "El públic assistent a les sessions no podrà intervenir en aquestes ni podrà efectuar manifestacions d’aprovació o reprovació, ni exhibir pancartes, cartells o fulletons a la sala de plens i, en general, haurà de respectar l’ordre mínim exigible pel desenvolupament de la sessió" davant la possibilitat que s'apleguin partidaris i detractors de l'exlíder de PxC.


La mesura no ha agradat a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme d'Osona que ho han qualificat "d'irregularitat legal evident" i que mostra "una actitud preocupant de manca de sensibilitat envers l’obligada transparència de l’ajuntament". El col·lectiu contra la xenofòbia ha anunciat que seran a l'exterior del ple informant i titllen els "dirigents de PxC que han defenestrat l’Anglada potencialment tant o més perillosos que ell".

La CUP Vic tampoc veu amb bons ulls la mesura, tal com ha expressat la formació en un comunicat. "Les sessions plenàries són públiques i qualsevol vigatà o vigatana està en el seu legítim dret de poder assistir-hi, com bé indiquen diverses lleis i reglaments", diu el text de la nota. "És intolerable que, davant la previsible assistència de públic i mitjans de comunicació, es doni prioritat a aquests darrers per sobre dels veïns i es prefereixi convertir el ple en un circ mediàtic abans que prioritzar els drets d'aquells a qui diuen governar", afegeix.


Nota de premsa: L'Ajuntament de Vic regula l’aforament a la Sala de Plens
Degut a la limitació d’espai de la Sala de Plens, s’ha procedit a redactar una resolució de limitació d'ocupació.
 
Vista la limitació d’espai existent a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic.
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal sobre l’ocupació de la Sala de Plens i espai annex habilitat, excepcionalment, com a Sala de Plens.
 
Atès que el Ple municipal està sotmès en el seu funcionament a un conjunt de normes de funcionament  d’obligat compliment que determina la seva forma d’actuació i el procediment a seguir per la producció d’actes administratius vàlids.
 
Atès que correspon a l’alcalde-president la direcció de les sessions, així com la policia de l’ordre durant el seu desenvolupament, tant en relació amb el públic assistent com en relació amb els regidors, conforme el que disposen els articles 88, 94 i 95 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals (ROF).
 
Atès que el conjunt de facultats de policia interna haurà de realitzar-se mitjançant l’adopció de les mesures que l’alcalde, com òrgan competent, estimi adients  per vetllar pel normal desenvolupament de les sessions i el manteniment de l’ordre i la seguretat en la Sala de Plens.
 
De conformitat amb les atribucions conferides a aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local LRBRL, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, i els articles 88, 94 i 95 del ROF,
 
L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, resol:
 
Primer: Limitar l’ocupació de la Sala de Plens de l’Ajuntament de conformitat amb el contingut de l’informe del tècnic municipal, que en relació a l’ocupació o aforament diu el següent:
 
“La normativa aplicable en el càlcul de la ocupació és el Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i les referències posteriors que el modifiquin.
 
En la Sala del consistori hi ha una tarima on hi trobem 21 seients pels càrrecs electes de l’Ajuntament, en la mateixa hi ha dos seients més per la secretària de l’Ajuntament i l’interventor. En total 23 persones.
A continuació trobem una zona de bancs amb una ocupació màxima de públic assentat de 12 persones, la preferència en aquesta zona és de personal de l’Ajuntament per suport jurídic i/o tècnic i periodistes acreditats.
En l’espai diàfan a continuació de la tarima és deixarà un passadís per poder abandonar la sala, i la resta quedarà reservat per 5 càmeres de televisió i 3 operadors de càmera que estaran drets. En cas que no s’ocupés l’espai per la totalitat de càmeres, la falta d’una càmera donaria espai per dues persones més.
A l’exterior de la sala del consistori amb continuïtat visual i sense que es distorsioni l’activitat normal de la casa consistorial s’habilitarà una zona amb 12 cadires per les persones que vulguin assistir als plens. Entre la porta de la sala consistorial i les cadires hi haurà un metre lliure per poder evacuar la sala amb seguretat”
 
Segon: Un cop complet l’aforament de la Sala de Plens i de la zona habilitada a l’efecte, per raons de seguretat no es permetrà l’accés del públic a l’edifici de l’Ajuntament.
 
Tercer: El públic assistent a les sessions no podrà intervenir en aquestes ni podrà efectuar manifestacions d’aprovació o reprovació, ni exhibir pancartes, cartells o fulletons a la Sala de Plens i, en general, haurà de respectar l’ordre mínim exigible pel desenvolupament de la sessió.
 
Quart: Fer difusió d’aquesta resolució pels mitjans de comunicació locals i a través del web municipal.
 
Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal del proper dilluns dia 3 de març de 2014.

 

Participació