Multitudinari seguici de Sant Miquel dels Sants a Vic