Aquests temes ja estan tancats, de manera que es poden llegir però no s'hi pot introduir nous missatges. Si us interessa la temàtica d'algun d'ells, podeu obrir-ne un de nou a "Crear nou tema" de la pàgina "Llistat de temes".

INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA- 1 - 2 - 3 - 4 - Següent »
 
  
  INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA30-10-2003 

  Nom: pluja

  Missatge:
  
(Entregat al Jutjat d'Instrucció número 3 de Vic avui, 30 d'octubre de 2003)

A la Junta Electoral de Vic
Senyor o senyora President/a de zona:Amb data de 28 d’octubre de 2003 he rebut la notificació segons la qual he estat designada per a formar part d’una mesa electoral a les properes eleccions autonòmiques del dia 16 de novembre, a Torelló (Osona).

No crec pas que vostès ignorin que ja he presentat en dues ocasions una al·legació d’objecció electoral i que he estat jutjada i condemnada per aquesta causa.

No crec, tampoc, que el sistema de designacions per a les Meses Electorals sigui el de sorteig estricte entre les persones censades, tal com ens volen fer creure.

Per tant, només puc entendre aquesta nova designació com a una provocació, com a una nova agressió contra les meves idees, repetidament exposades.

Però el meu deure moral és reafirmar-me en les anteriors al·legacions.

Del 1995 ençà, els immigrants del sud encara no poden votar a casa nostra, i continuen morint entre muntanyes d’aigua: les del mar que ens separa i les de la nostra indiferència o impotència. És més: a les eleccions presents s’hi presenta un nou partit, PxC, que fa de l’odi xenòfob la seva bandera.

El 1995, molts dels independentistes catalans detinguts el 1992 continuaven a la presó. Ara, hi són el Zigor, la Laura, el Diego, la Lola, el Juanra (extradit ara mateix des d’Holanda), ...i altres no tan coneguts però a qui respecto i estimo igualment: Xosé Tarrío, (autor de “Huye, hombre, huye”), l’osonenc Amadeu Casellas, Roberto Catrino (del Berguedà), Fernando Bermúdez...i tantes i tantes altres persones preses, majoritàriament víctimes de la dissidència política o de la marginació social i a qui s’aplica l’esclavista i denigrant classificació penitenciària de FIES (Fichero de internos de especial seguimiento).

Del 1995 ençà, els nostres joves (els nostres fills) deixen la salut i les il·lusions en feines cada vegada més i més precàries, més perilloses, més mal pagades (això, quan en tenen); i els nostres vells (els nostres pares) malviuen amb pensions de misèria i es moren a les residències més sinistres, de les quals els “nostres” polítics només els treuen un cop cada quatre anys: quan manipular el seu vot és més important que dignificar les seves condicions de vida.

Del 1995 ençà, les nostres escoles tenen cada vegada més nens, més problemes socials (sobretot, les públiques), menys mestres i menys recursos.

Del 1995 ençà, les Torres Bessones de Babel han caigut, els EUA inauguren més i més guerres “preventives”, però els “nostres” polítics continuen emmirallant-s’hi. Malgrat que la pena de mort racista hi continua vigent (“us ajudaré a fregir aquest negre”, deia el juge Sabo, referint-se a Mumia Abu Jamal, recentment nomenat ciutadà d’honor per l’Ajuntament de París, però els recursos a la condemna del qual han estat novament refusats). Malgrat que és el país amb més presons i més presoners.

El dia 16 de novembre de 2003 no votaré. “Per a mi, unes persones que ocupen el poder mentre es tortura a les presons i a les comissaries, com passa avui dia a cada instant, no mereixen cap mena de respecte”. Manllevo (i subscric) les paraules textuals de l’escriptor Josep Maria Benet i Jornet, publicades a “El Temps” el 3 de febrer de 1997; però plenament actuals, per desgràcia.

Si tinc dret a l’abstenció, doncs, també tinc el dret moral d’abstenir-me a participar en el sistema electoral d’aquesta “partitocràcia”. És un dret que avalen les més de tres-centes cinquanta autoinculpacions que vaig presentar durant el judici per objecció electoral que vaig patir el 1996. Estic segura que totes aquelles persones que les van signar es reafirmen, ara com llavors, en el seu suport a les meves al·legacions. Així mateix, em manifesto solidària amb totes les persones que han estat processades per objecció electoral: com ara Edurne Goñi, a Iruña, el 1995, o Àlex Longas, el 2000, a Cornellà, i les que ho puguin ser en el futur.

Al·legacions que presento a Vic, representada i acompanyada pel meu advocat, el Sr. Francesc Arnau i Arias, col·legiat 9264 de Barcelona, dins del termini de set dies des de la notificació de la designació que la llei estableix, per tal que es pugui constituir sense entrebancs, malgrat la meva absència, la mesa electoral que m’ha estat assignada.Vic, trenta d’octubre de 2003.

Roser Iborra i Plans

Francesc Arnau i Arias, advocat


  
 
  Resp: Adhesió 24-11-2003  

  > En resposta a:Adhesió "light" de josep el 24-11-2003

  Nom: roser

  Missatge:
  
D'acord, Josep.
Gràcies!
 
 
  Adhesió "light"24-11-2003  

  > En resposta a:INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de pluja el 30-10-2003

  Nom: josep

  Missatge:
  
Hola Roser: Jo em veuria de cor de firmar una declaració, així. Molt més light, però que entra només a tractar del tema de l'objecció de consciència de formar part a una taula electoral. Penso que així potser s'aconseguiria el suport de molta més gent.
Josep

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A L’OPINIÓ PÚBLICA I A LES INSTITUCIONS COMPETENTS

El Sr.
major d’edat, amb DNI
i domicili a

EXPOSA:
1. Que davant la denegació de les al·legacions d’objecció de consciència electoral presentades per Roser Iborra i Plans (de Torelló), Meritxell Freixinet i Raspall (de Sta. Coloma de Farners) i Alex Cazorla Duró (Tàrrega) a les Juntes Electorals de Zona corresponents i per la previsible repressió que se’n pugui derivar, expressa la seva total solidaritat amb aquestes persones, i defensa el respecte a la seva consciència i a la seva voluntat, el dret d'actuar manera davant de qualsevol convocatòria electoral.

2. Que sense jutjar les raons de la negativa, la seva actitud contra aquesta obligació legal es basen en els principis democràtics i pressupòsits del Fet i Fonaments jurídics:

· La postura abstencionista està emparada per l’article 16 de la Constitució i altres concordants, i “a sensu contrario” pel que disposa l’article 23 de la mateixa Constitució, quan estableix la participació dels ciutadans/es a les institucions com a un dret, no com a una obligació. I, si ningú no està obligat en el procés electoral, tampoc no hauria d’estar-ho, quan s’al·leguen raons de consciència, a formar part física del mateix procés.

Creiem que s’ ha de reconèixer el dret a l’objecció de consciència electoral, més encara perquè d’aquesta objecció, devidament
regulada, no se'n deriva cap perjudici, ja que la vacant pot ser coberta de manera molt fàcil.

S’ha de tenir en compte, també, que en tractar-se d’una forma de prestació personal coercitiva, s’haurien d’entendre sempre de forma restrictiva aquestes formes de compulsió personal que suposen una limitació a la llibertat ideològica i fins i tot de moviment, de cap manera assimilables al valor jurídic protegit que s’ha mencionat anteriorment.
Per tot plegat, doncs,

SOL·LICITA:
Que les institucions competents considerin :
1. Que són vàlides les al·legacions d’objecció de consciència electoral presentades per Roser Iborra i Plans, Meritxell Freixinet i Raspall i Àlex Cazorla Duró .
2. Que de cap manera han comès cap delicte electoral.
3. Que el/la sotasignant és solidari amb les seves al.legacionsSignatura:


 
 
  Adhesions22-11-2003  

  > En resposta a:Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de Full d\'adhesions el 16-11-2003

  Nom: Roser Iborra   (pluja@latinmail.com)

  Missatge:
  
Si ens voleu fer arribar la vostra adhesió, copieu el text i completeu les dades, i el feu arribar a
pluja@latinmail.com.
Gràcies!
 
 
  Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA16-11-2003  

  > En resposta a:INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de pluja el 30-10-2003

  Nom: Full d\'adhesions

  Missatge:
  
A L’OPINIÓ PÚBLICA I A LES INSTITUCIONS COMPETENTS

El Sr. Sra.......................................................................................
major d’edat, amb DNI...............................................................
i domicili a ....................................................................................

EXPOSA:
1. Que davant la denegació de les al·legacions d’objecció de consciència electoral presentades per Roser Iborra i Plans (de Torelló), Meritxell Freixinet i Raspall (de Sta. Coloma de Farners) i Alex Cazorla Duró (Tàrrega) a les Juntes Electorals de Zona corresponents i per la previsible repressió que se’n pugui derivar, expressa la seva total solidaritat amb aquestes persones, i la seva voluntat d’actuar i d’animar a actuar de la mateixa manera davant de qualsevol convocatòria electoral que es celebri dintre de l’actual situació d’injustícia política i social.
2. Que les raons de la negativa a complir aquesta obligació legal es basen en els següents pressupòsits de Fet i Fonaments jurídics:
· El vot i l’abandó de la responsabilitat individual possibiliten el manteniment d’un sistema basat en el frau, la corrupció, les lleis injustes i la repressió dels drets i les llibertats de les persones.
· Aquesta postura abstencionista està emparada per l’article 16 de la Constitució i altres concordants, i “a sensu contrario” pel que disposa l’article 23 de la mateixa Constitució, quan estableix la participació dels ciutadans/es a les institucions com a un dret, no com a una obligació. I, si ningú no està obligat en el procés electoral, tampoc no hauria d’estar-ho, quan s’al·leguen raons de consciència, a formar part física del mateix procés.

3. Que les polítiques d’esquarterament i d’explotació del territori que practiquen els governs català i espanyol atempten contra la raó popular de protecció i de defensa del patrimoni natural i cultural que els nostres avantpassats en varen llegar. Per exemple: ja s’estan marcant els terrenys de la línia d’alta tensió (400.000 volts) de Sentmenat-Bescanó-Baixàs, s’ha aprovat el PHN, continua la contaminació de les incineradores càrniques a les comarques de Lleida i la destrucció dels Pirineus, i a moltes comarques ja s’ha de comprar l’aigua perquè els aqüifers estan contaminats...

4. Que en un sistema que usa l’empresonament massiu com a instrument polític de control social, no volem delegar la nostra responsabilitat en uns representants que no respecten els drets fonamentals i la dignitat de les persones preses.

5. Que en aquestes eleccions autonòmiques del 2003, per primera vegada s’hi presenta un partit declaradament racista, Plataforma per Catalunya, amb el beneplàcit de les institucions.

6. Que no volem tenir res a veure amb la utilització dels recursos públics per a alimentar guerres, preventives o no, com ara la de l’Irak: no pas en nom nostre!

Finalment, creiem que s’ hauria de reconèixer el dret a l’objecció de consciència electoral, més encara perquè d’aquesta objecció no se’n deriva cap perjudici, ja que la vacant pot ser coberta de manera molt fàcil.
S’ha de tenir en compte, també, que en tractar-se d’una forma de prestació personal coercitiva, s’haurien d’entendre sempre de forma restrictiva aquestes formes de compulsió personal que suposen una limitació a la llibertat ideològica i fins i tot de moviment, de cap manera assimilables al valor jurídic protegit que s’ha mencionat anteriorment.
Per tot plegat, doncs,

SOL·LICITA:
Que les institucions competents considerin :
1. Que són vàlides les al·legacions d’objecció de consciència electoral presentades per Roser Iborra i Plans, Meritxell Freixinet i Raspall i Àlex Cazorla Duró .
2. Que de cap manera han comès cap delicte electoral.
3. Que el/la sotasignant és totalment solidari amb les seves al.legacions


A...............................el dia.....del mes de........................de 2003-11-09

Signatura:
 
 
  PREVARICACIÓ ELECTORAL16-11-2003  

  > En resposta a:Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de Sorteig per a les meses electorals a Torelló el 14-11-2003

  Nom: Roser Iborra i Plans

  Missatge:
  
Torelló, 16 de novembre de 2003: Ahir, dos policies municipals de Torelló, uniformats i armats, es varen presentar al domicili de Roser Iborra i Plans, objectora electoral.
Amb una inusual diligència, varen practicar la notificació de l’ordre judicial d’arxivament, sense més tràmits, de la denúncia per prevaricació electoral presentada el dia 11 de novembre de 2003 davant del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia número 4 de Vic.
Adjuntem a continuació el text del recurs contra l’arxivament.


Diligències prèvies número 761/2003

A LA IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA MONTSERRAT HERNANDO VALLEJO, JUTGESSA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚMERO 4 DE VIC:


ROSER IBORRA I PLANS, perjudicada, les circumstàncies de la qual ja consten, compareix conjuntament amb el seu advocat, FRANCESC ARNAU I ARIAS, col.legiat 9264 de Barcelona, i

DIU:

Que interposa recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació contra la interlocutòria de 15-11-03 en base a les següents


AL·LEGACIONS:

ÚNICA.- INVOCACIÓ CONSTITUCIONAL.-

Amb tots els respectes i d’acord amb allò que disposa l’article 44.c) LOTC, ens interessa deixar constància, ja des d’ara, que considerem que, en disposar-se l’arxivament, sense investigar prèviament els fets i sense aplicar el Codi Penal de 1995 s’estan vulnerant els nostres drets constitucionals de l’article 24 de la Constitució i se’ns està situant en INDEFENSIÓ.

Això ho fem constar en vistes a la interposició, en el seu moment processal oportú, si calgués, del corresponent Recurs d’Emparament Constitucional de l’article 53 CE i accions subseqüents davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, segons el Conveni de Roma de 1950.

ALTRESSÍ: D’acord amb allò que disposa l’article 234 LOPJ, sol·licitem que se’ns lliuri certificació comprensiva de totes les actuacions realitzades en el present afer, amb especial referència a les diligències que, segons es diu en el Fet Únic de la Interlocutòria es van practicar. I això per tal de procedir a un estudi el més aprofundit possible de l’afer.

SEGON ALTRESSÍ: Ampliem la present denúncia amb els fets que consten a la pàgina 21 de l’edició del setmanari “El 9 Nou” corresponent al passat divendres 14 de novembre on, sota el titular “Canvien per error el nom d’un president de Mesa de Sant Hipòlit”, s’expliquen uns fets que clarament demostren les manipulacions i prevaricacions electorals diverses a què poden haver donat lloc les designes de Meses a Sant Hipòlit de Voltregà, concretament.

Vic (Osona), setze de novembre de dos mil tres. 
 
  Potser sí, potser no...15-11-2003  

  > En resposta a:Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de Sorteig per a les meses electorals a Torelló el 14-11-2003

  Nom: Ramon

  Missatge:
  
Segons tinc entès es va consensuar que els suplents serien, en cada cas, els dos noms que seguien al titular en el llistat del cens.
Si el sorteig pels titulars va ser fet de forma legal i correcte el fet de fer públic o no, en aquell moment, els noms de les dues persones següents no altera el resultat de la designadció de suplents.

Ara, el fet en qüestió és esbrinar si vós, Sra. Iborra, éreu o no situada en aquests dos llocs esmentats.

Si no hi éreu serà una prova evident de manipulació i tindreu tota la raó en denunciar el fet. Si, pel contrari, estàveu llistada just als dos següents del titular haurà quedat palès que heu sospitat erradament i haver fet el mes espantós dels ridículs.

 
 
  Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA14-11-2003  

  > En resposta a:INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de pluja el 30-10-2003

  Nom: Sorteig per a les meses electorals a Torelló   (denuncia@osona.com)

  Missatge:
  
Prevaricació electoral a Torelló
22-10-2003


AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ DE GUÀRDIA DE VIC:


Roser Iborra i Plans, perjudicada, amb domicili al carrer de Rafael de Casanova, 40, 1r. 2ª de Torelló (Osona), 08570,

COMPAREIX

juntament amb el seu advocat, Francesc Arnau i Arias, col.legiat 9264 de Barcelona i

DIU:
Que formula denúncia per possible delicte de PREVARICACIÓ ELECTORAL en base als següents
FETS:

1. El passat 22-10-03 el Ple de l’Ajuntament de Torelló va realitzar sessió extraordinària per tal de procedir al sorteig dels membres de les Meses Electorals que s’havien de constituir amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. (S’adjunta com a document número 1 certificació comprensiva de l’acta corresponent signada pel Sr. Lluís Muñoz Lloret, secretari general de l’Ajuntament de Torelló i Delegat de la Junta Electoral de Zona de Vic).
2. A l’hora del sorteig, no es van fer públics els noms de les persones designades com a suplents, i així va quedar un marge molt ampli per a la manipulació de les designes.
3. Aquesta manipulació ha quedat palesa amb la designa, per tercera vegada en pocs anys, de la sotasignant Roser Iborra i Plans com a suplent de President.
4. Cal tenir en compte que la Sra. Iborra ha estat jutjada i condemnada anteriorment, per aquesta qüestió.
Per tot això,

SOL·LICITA:

Que s’admeti a tràmit la present denúncia i, d’acord amb allò que disposa l’article 13 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. Es practiquin coma primeres diligències aquelles que siguin encaminades a donar protecció als perjudicats, és a dir:
1. Que s’ordeni a la Junta Electoral de Zona de Vic deixar en suspens totes les designes electorals realitzades en el sorteig del dia 22-10-03.
2. Que es requereixi a Ràdio Ona, emissora municipal de Torelló, per tal que aporti a aquest Jutjat la gravació sonora corrsponent a la sessió extraordinària del dia 22-10-03, en què la funcionària Sra. Alba Rubinat especifica que no es llegiran els noms dels suplents.
3. Que s’escolti en declaració l’alcalde Sr. Miquel Franch i el secretari general Sr. Lluís Muñoz i Lloret per tal que expliquin qui va ordenar no fer públics els noms dels suplents designats per a les Meses Electorals.
4. Que es pregunti igualment a l’alcalde Franch i al secretari Muñoz per què no es van respectar els tres dies de termini que, segons l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny havien de transcórrer entre la designació i la notificació a la persona interessada.

Torelló, deu de novembre e dos mil tres.

 
 
  Resp: Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA10-11-2003  

  > En resposta a:Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de pere el 08-11-2003

  Nom: l\'amic d\'en Pere

  Missatge:
  
la Roser te sort, coi dons fem una primitiva osti no millor una loto no sigui que es quexi.

petonets
 
 
  Resp: Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA09-11-2003  

  > En resposta a:Resp: INSUBMISSIÓ ELECTORAL A OSONA de pere el 08-11-2003

  Nom: Habeas Corpus

  Missatge:
  
Pere: Jo ja sé qui ets tu. I tu no tens ni idea de qui és la Roser. La teva carta embruta el Fòrum. Ja ens veurem. Salut !
 
 
 
osona@osona.com