II nitsdigitals
Vic, del 30 d'abril al 28 maig de 2004
Cada divendres, sessió a la Jazz Cava de Vic (22h)

4a. sessió. 21 de maig de 2004

Fotografies:


Eugenio Tiselli: "MIDIpoet" (software per a la manipulació
interactiva de text i imatge).


Ocaixi: Concert. Amics i Monstres Tour'04. Rock experimental.


Ocaixi


3a. sessió. 14 de maig de 2004

Vídeos:

Abad - Concert

Fotografies:


Antoni Abad


Concert de Josep M. Balanyà i Cristina Casanova

Aquest divendres, 14 de maig, se celebrà la tercera sessió de les Nitsdigitals a la Jazz Cava de Vic amb la presentació del nou projecte de comunicació Sitio*Taxi d' Antoni Abad i amb el concert de percussió pianística i experimentació electrònica de J.M. Balanyà i Cristina Casanova.
Antoni Abad, que tot just acabava d'arribar de Ciudad de México, lloc on ha desenvolupat el projecte, explicà amb l'emoció pròpia de la immediatesa, la seva idea de donar veu a col.lectius itinerants que fins ara estaven marginats dels canals establerts.
Això s'ha fet amb els mòbils d'última generació que integren màquina de fotografiar i gravadora: un grup de 17 taxistes han estat recorrent els espais públics i privats de Ciudad de México amb els mòbils i enviant pràcticament en temps real els seus enregistraments i intervencions a la pàgina www.zexe.net/taxi. En la segona fase del projecte es van convocar els mitjans de comunicació que van convertir el projecte d'Antoni Abad en el gran fenòmen mediàtic de Ciudad de México dels últims dies arribant al milió i mig de connexions a la pàgina esmentada. És l'expressió dels sense veu que irromp amb força als escenaris dels mitjans d'informació gràcies a les noves tecnologies.
A la segona part, J.M. Balanyà obsequià al públic amb la sonoritat d'un piano percudit amb una intensitat energètica descomunal, a mà o baqueta directament sobre les cordes, i amb el teclat, tot cercant la sorpresa acústica a cada moment. C. Casanova, per la seva part, hi aportà la profunditat d'un instrument virtual, el FMOL, un sintetitzador d'última generació on-line. La intenció del concert era, doncs, la d'experimentar la complementarietat d'un instrument tangible i real, com és un piano, amb la d'un altre de totalment virtual, que consisteix només amb un programari penjat a la xarxa. Divendres vinent, dia 21 de maig, es farà la penúltima sessió del cicle Nitsdigitals amb la presència, en primer lloc, d'Eugenio Tiselli, especialista en la interconnexió de sensors i programari, cosa que permet tirar endavant projectes d'intercomunicació i, en segon lloc, del grup Ocaixi, de música post-no-wave electrònica, format bàsicament per músics joves d'Olost, Vic i Barcelona.
(14 de maig)


2a. sessió. 7 de maig de 2004

Vídeos:

Convolution (vídeo 1)
Convolution (vídeo 2)

Fotografies:


Julián Álvarez [ projecte on-line .
IX Premio Möbius Barcelona Multimèdia a la millor aplicació artística


Convolution // Mark Cunningham i Sílvia Mestres [ música electrònica


1a. sessió. 30 d'abril de 2004

Vídeos

Daniel Julià --> net.art
Natxo Tarrés --> música electrònica

Fotografies


Daniel Julià --> net.art


Natxo Tarrés, membre dels Gossos --> música electrònica


Les sessions tenen per escenari la Vic Bang Jazz Cava de Vic.


Cinquena i última sessió: divendres que ve, dia 28 de maig

Més informació a la web oficial de nitsdgitals: http://www.nitsdigitals.com

<--- tornar a portada
[email protected]