Guillem Pursals - Articles d'opinió

Guillem Pursals i Jaime és politòleg per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Director de Seguretat per la CISDE-UDIMA i Màster en Seguretat (UNED). Dins del seu àmbit d'estudi,està centrat en la Teoria de l'Estat i les polítiques públiques de Seguretat Ciutadana.

31/07/2020
«Sense Justícia i sense Interior no hi ha control del territori, perquè la legitimitat de les forces policials que han de mantenir l'ordre públic surt de la Llei»
Pàgina 1 de 1