Jordi Renom - Articles d'opinió

President de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom és enginyer industrial  per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Enginyeria Mediambiental del Ministeri d’Indústria i Educació, postgrau en Gestió i Direcció d’empresa a ICT,  i en la Funció Gerencial a l’Administració Pública a ESADE. Compta amb una llarga trajectòria a l’administració pública, on ha estat director-gerent d’Habitatge de Sabadell. També ha estat director  de l’Agència de Residus de Catalunya i director gerent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

22/03/2019
«Els valors són les qualitats que ens acrediten com a ens i com a grup, que ens impulsen com a professionals i com a individus»
Pàgina 1 de 1