Notícies per autor: Josep M. Vilalta
09/05/2018
«Ens cal la millor organització possible, una planificació professional i per sobre de tot professionals qualificats i motivats pel servei públic a la ciutadania»
17/12/2017
«El debat nacional intens dels darrers anys ha desdibuixat o ha deixat en segon terme d’altres prioritats polítiques igualment necessàries si volem consolidar un país de major progrés social i econòmic»
28/07/2017
«Els graduats en FP tenen una taxa d’atur relativament baixa, molt per sota de la taxa d’atur de la població de 16 a 24 anys a Catalunya»
01/06/2017
« El sector públic és un bullidor d'idees i d'experiències, renovades i repensades en cada cicle electoral, però amb escassos instruments sobre l'anàlisi real d’allò que funciona i del que no»
13/04/2017
«El país ha estat capaç de fer un salt espectacular en el món de la recerca però el cofoisme no pot permetre fer baixar la guàrdia o deixar de remar en un mar extremadament competitiu i ple d’obstacles»
07/03/2017
«Globalització, intel·ligència artificial, transformació del món del treball, la pobresa i les desigualtats creixents... Tot plegat repta els governs i els sistemes educatius a repensar què vol dir educar els ciutadans als inicis del segle XXI»
12/01/2017
«Cal situar les problemàtiques del jovent al centre del debat político-públic i generar iniciatives orientades, basades en evidències, estables, coordinades. Ens hi juguem el futur d’una generació i el progrés com a societat»
Pàgina 2 de 2