Descàrrega d'estella en una caldera de biomassa | CTFC
Branded content

Biomassa forestal: 10 preguntes amb resposta i cinc falsos mites

Què és la biomassa forestal? Quins avantatges té respecte el combustible fòssils? És rendible a Catalunya?

Descàrrega d'estella en una caldera de biomassa | CTFC
La biomassa forestal és una energia renovable km 0: contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic al mateix temps que permet una gestió sostenible dels boscos i una reducció del risc d'incendi. Tanmateix, què és exactament la biomassa forestal i quins avantatges té respecte el combustible fòssils? Com es comercialitza i on es pot adquirir a Catalunya?

Per fomentar l'ús i el coneixement sobre aquesta font d'energia s'ha impulsat el Pla Biomassa km 0, una acció del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inclosa en el projecte de desenvolupament territorial BCN Smart Rural liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat la Unió Europea a través dels fons FEDER.

A continuació, 10 preguntes amb resposta sobre la biomassa forestal al nostre país i cinc falsos mites que cal desmentir.

1. Què és exactament la biomassa forestal?


La biomassa forestal és una font autòctona d'energia natural i renovable procedent de la fusta i llenya que es destina a la producció de biocombustibles sòlids.

2. Quines avantatges té respecte els combustibles fòssils?


És una font d'energia alternativa, renovable i de proximitat de gran capacitat tèrmica i preu estable. A més, presenta un balanç neutre d'emissions de CO2 –fet que contribueix a mitigar el canvi climàtic-, té un impacte positiu en l’economia local i disminueix la dependència energètica externa, entre altres avantatges.

3. D'on prové la biomassa forestal?


A Catalunya prové principalment de la fusta i la llenya dels boscos gestionats de manera sostenible, de les restes i els subproductes de les serradores. També s’obté dels fruits dels arbres (pinyol d'oliva i closques d'ametlla i avellana), de les podes de vinya, plantacions de fruiters, podes de parcs i jardins, manteniment de vorals i cultius llenyosos de torn curt.


4. Per què la producció de biomassa forestal contribueix a una gestió sostenible dels boscos i la prevenció d'incendis?


Un 64,5% de Catalunya és forestal. Una xifra que continua augmentant com també creix la quantitat de biomassa per hectàrea. D'aquesta manera, cada vegada hi ha més fusta disponible per ser aprofitada de manera sostenible i disminuir així la càrrega de combustible subjecte a risc d’incendi. La gestió forestal és imprescindible per a la prevenció dels incendis i la preservació dels boscos i la biodiversitat.

5. Com es comercialitza la biomassa forestal?


La biomassa forestal es transforma en biocombustibles sòlids comercialitzats en forma de: llenya i estella de fusta procedent del bosc; pèl·lets o briquetes (subproductes de la indústria forestal); estella de podes i sarments: pinyol d'oliva, closca d'ametlla i avellana.

Els proveïdors de biocombustibles sòlids d'ús no industrial han de realitzar la declaració de qualitat i etiquetat del seu producte. Així, és molt recomanable que la biomassa agroforestal que s'utilitzi disposi d'un certificat per tal d'assegurar-ne la qualitat i l'origen (per exemple, DBOSQ per a l'estella; ENplus o DINplus per als pèl·lets).


Cinc falsos mites de la biomassa forestalLa biomassa forestal és una energia encara poc coneguda per una part de la població, fet que provoca la difusió de falsos mites que intentarem desmentir:

 És una energia que genera emissions d'efecte hivernacle perquè hi ha un procés de combustió. FALS


La biomassa forestal és una energia renovable neutre en emissions. Les emissions que allibera en el procés de combustió –una desena part que els combustibles fòssils- equivalen al diòxid de carboni captat per la mateixa biomassa abans de ser extreta.

 És una energia que provoca la deforestació dels boscos catalans. FALS


El 64,5% de la superfície de Catalunya és forestal i cada any augmenta en unes 8.250 hectàrees. De fet, tots els aprofitaments de fusta i llenya només representen el 28% del creixement anual.

 És una energia amb poc poder calorífic. FALS


La biomassa forestal és una energia amb un poder calorífic notable. 3 quilos d'estelles o 2 de pèl·lets equivalen a l'energia que genera un 1 litre de gasoil de calefacció amb el 30-50% del cost, respectivament.

 És una energia que requereix la fusta de millor qualitat i que es podria destinar a altres usos. FALS


La biomassa forestal de baixa qualitat que es destina a usos energètics no té altra sortida a Catalunya i respecta el principi d'ús en “cascada” del material aprofitat. De fet, permet equilibrar els comptes del conjunt de l'explotació silvícola, atès que evita que s'hi perdin diners per un material que tindria moltes dificultats per vendre’s.

 La biomassa forestal no és una energia viable a Catalunya. FALS


La biomassa ja ha demostrat la seva viabilitat envers de la majoria de combustibles fòssils, tant per a ús domèstic, com en el sector primari, industrial o terciari. A més té encara un potencial a recórrer a zones del país amb un clima relativament fred, sense xarxa de distribució de gas i a un màxim de 50-100 km del punt de producció.

6. On es pot adquirir biomassa forestal a Catalunya?


A Catalunya hi ha diverses empreses productores de biocombustibles sòlids forestals. En el directori de subministradors de tecnologia d'eficiència energètica i energies renovables, publicat per l'Institut Català d'Energia, s'hi poden consultar empreses especialitzades en la instal·lació i el manteniment d'equips de biomassa.

7. Com creix el consum de biomassa forestal a Catalunya?


El creixement de la biomassa forestal a Catalunya ha estat constant els darrers anys: el 2012 hi havia unes 540 calderes amb una potència total de 48 MW mentre que actualment ja són més de 3.900 i un global de 354 MW instal·lats. Un fet que ha dinamitzat el sector: en l'última dècada s'ha passat de 52.000 a 259.000 tones anuals d'estella i de 10.000 a 91.000 tones de pèl·lets.

8. Quin tipus d'energia generen els biocombustible forestals?


Els biocombustibles forestals es fan servir bàsicament per produir energia tèrmica (calor) –però també fred i, fins i tot, energia elèctrica- a través d’estufes i calderes de potència variable. En el cas d'haver d'escalfar diversos edificis, es pot construir una xarxa de calor on la mateixa caldera escalfa els diferents espais a través d’un circuit d'aigua calenta.

9. Es pot utilitzar la biomassa forestal per a ús domèstic?


Sí. A les llars, els biocombustibles forestals poden ser la font d'energia per a la calefacció i per a la producció d'aigua calenta sanitària. Es pot instal·lar en qualsevol habitatge o edifici que disposi de l'espai necessari per ubicar-hi l'estufa o caldera amb el dipòsit d'emmagatzematge de biomassa complint la normativa vigent.

10. En quins altres sectors es pot utilitzar la biomassa forestal?


També als sectors primari, industrial i terciari. L'ús de la biomassa en el sector primari (granges, planter, etc.) permet l’aprofitament directe i propers de recursos i esdevé un exemple clar d'economia circular. El sector industrial és el que requereix grans consums de calor de manera estable i continuada –com la indústria agroalimentària, la química o la paperera– amb grans calderes d'estella. En el sector terciari (hotels, centres formatius, poliesportius, hospitals, restaurants, càmpings, etc.) la demanda energètica depèn de l'estacionalitat o en franges concretes del dia. Les instal·lacions requerides solen ser petites calderes que funcionen amb estella o pèl·lets.


Una producció de l'equip de brand
Arnau Urgell (coordinació i textos)
Roger Tugas (dades)
Guillem Bellafont (infografia)
 Josep Maria Montaner (fotos)
Nadina Urgell (contacte)
Amb el suport de
 

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

Participació