8 de març: vaga feminista

La bretxa salarial, en 11 gràfics: les dades que expliquen la vaga del 8-M

La diferència entre el que cobren les dones i els homes es deu sobretot a l'afectació de la maternitat i les feines de cures en la carrera professional, així com a una relegació a feines menys valorades i retribuïdes

| 07/03/2018 a les 20:24h
Especial: 8 de març: vaga feminista
Arxivat a: Política, feminisme, dia de la dona, 8 de març, bretxa salarial, vaga feminista
Treballadors d'una fàbrica de joguines a Ibi, en el procés de fabricació d'un cotxe de joguina. | ACN
El 8 de març d'enguany tindrà un marcat caràcter de reivindicació laboral, ja que se centra en denunciar la bretxa salarial que pateixen les dones en el treball, així com altres discriminacions en aquest àmbit. I la forma que pren la protesta, com és propi d'aquest camp, és la vaga, en aquest cas femenina i feminista. La bretxa salarial és una xacra que tot just ha tornat als nivells de l'inici de la crisi, però la seva anàlisi permet treure a la llum algunes conclusions aparentment paradoxals, com que aquelles condicions vinculades a priori a l'estabilitat en la feina solen reflectir majors diferències salarials entre homes i dones.

Això pot ser així perquè, segons apunten alguns estudis, la causa d'aquesta discriminació no seria tant els perjudicis masclistes dels empresaris -que alguns casos hi ha, segur-, sinó l'afectació de la maternitat en la vida laboral de les treballadores. Com que les tasques de cures en general i les dels fills en concret recauen sovint en la mare, aquesta es veu obligada a interrompre la carrera professional en el moment en què es decideix parir, amb les previsibles conseqüències pel que fa a dificultat d'ascens a posicions directives o acumulació d'antiguitat, en canvis de feina o en adopció de jornades parcials -pel que fa a hores i salari-.


D'aquesta manera, els homes amb feines precàries presenten condicions salarials similars a les dones precàries, però, en canvi, els homes tenen més facilitats per escapar d'aquest terra laboral i ascendir, acumulant una experiència que els seria impossible d'adquirir si es corresponsabilitzessin com pertocaria de la cura dels fills. L'informe "Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015", elaborat i fet públic recentment per la Generalitat, mostra alguns indicis sobre aquest fet a Catalunya, així com l'observatori IQ també agrupa estadística amb perspectiva de gènere en diversos camps, també el laboral, que ho permeten analitzar.

Mesures com una baixa per paternitat i maternitat igual i intransferible o un canvi social profund basat en la corresponsabilitat de les tasques no remunerades i de cures ajudarien a corregir en part aquesta xacra. Caldrien, però, altres mesures, com avançar cap a jornades més racionals i compatibles amb la vida personal, un sistema públic que faciliti les cures a les persones dependents (escoles bressol des dels zero anys i llei de la dependència desenvolupada), fixar quotes per promocionar dones a llocs directius o acabar amb la discriminació horitzontal que relega les dones a feines menys reconegudes i remunerades.

1. La bretxa general s'ha reduït, però és lluny d'erradicar-se

La diferència entre el salari mig de les dones i el dels homes no s'ha reduït de forma substancial els darrers anys. De fet, segons les últimes dades disponibles, la bretxa salarial del 2015 es va situar en nivells similars als de l'inici de la crisi, en un 23,9%. L'augment dels sous de les dones va ser aquell any del 3,1%, força superior al dels homes (0,2%), cosa que va permetre que es reduís la diferència en més de dos punts respecte el 2014.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA (DIFERÈNCIA ENTRE EL SOU MIG DE LA DONA RESPECTE EL DE L'HOME)
 
2.Les dones, campiones de la jornada parcial

En molts casos, la diferència salarial s'explica en part pel major pes de la contractació parcial en dones respecte als homes. Com que moltes d'elles no treballen de forma remunerada la jornada sencera, el seu salari és -com a mínim- proporcionalment inferior. De fet, només el 6,7% dels treballadors tenien un contracte a temps parcial el 2017, un tipus de jornada que afectava al 22,2% de les treballadores. Aquesta clara divergència, a més, s'ha mantingut força constant des de l'inici de la crisi.
 
PERCENTATGE DE JORNADES PARCIALS EN RELACIÓ AL TOTAL DE CONTRACTES A CATALUNYA, PER SEXE I ANY
 
3. El sou d'homes i dones a temps similar, força similar

D'aquesta manera, si la comparació no es fa de forma genèrica, sinó entre els treballadors i treballadores amb jornades a temps complet i els que en tenen a temps parcial, la diferència ja es redueix. De fet, en alguns anys com el 2013, el salari mitjà entre els homes que tenien un contracte a temps parcial era pràcticament el mateix que el de les dones en la mateixa condició, tot i que aquesta diferència s'ha anat incrementant fins al 7,1% el 2015. En canvi, la bretxa entre els ocupats a temps complet és superior (en tractar-se de feines més estables, també hi influeixen altres qüestions com l'antiguitat), tot i que lluny del 23,9% global que separa homes i dones, ja que així es comparen relacions laborals més homologables.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, PER SEXE, SEGONS JORNADA A TEMPS COMPLET O PARCIAL
 
4. Les dones treballen -remuneradament- sis hores i mitja menys a la setmana

Una altra evidència conforme les jornades laborals de les treballadores són més curtes que les dels treballadors es troba quan s'analitza la jornada mitjana d'elles i la d'ells i la seva evolució. De mitjana, els treballadors van tenir l'any passat una jornada propera a les 40 hores setmanals, concretament de 37,2, mentre que la d'elles no arribava ni a les 32 hores. I la diferència sembla que s'eixampla els darrers anys, ja que la dels treballadors va ser el 2017 més d'una hora superior a la del 2015, mentre que la de les treballadores va ser menys de mitja hora més llarga.
 
EVOLUCIÓ DE LA JORNADA LABORAL MITJANA A CATALUNYA, PER SEXE
 
5. El sector de la restauració, on hi ha més diferència

D'aquesta manera, si es compara el que cobren de mitjana elles i ells per cada hora efectivament treballada -de forma remunerada-, la bretxa es redueix i les treballadores perceben només un 15,3% menys que els treballadors. A partir d'aquí, el motiu del diferencial cal buscar-lo en alguna altra banda i no en el tipus de jornada.

En tot cas, aquesta bretxa per hora treballada varia segons el tipus de treball. Així, en les directives i gerents puja fins al 20,2% i en la restauració i el comerç, fins al 25,5%, però en els professionals científics i intel·lectuals és de tan sols el 10,4%.
 
BRETXA SALARIAL PER HORA TREBALLADA A CATALUNYA, EL 2015, SEGONS TIPUS DE TREBALL
 
6. Elles són les que deixen la feina per la casa

Hi ha moltes raons per les quals un treballador pot aparcar la carrera professional, però no totes pesen per igual en homes i dones. Així, el percentatge d'estudiants homes i dones és similar, com en el cas dels jubilats i prejubilats o els incapacitats permanents. En canvi, el 91% de les persones que es troben inactives per dedicar-se a les tasques de la llar -entre les quals, la cura de fills- són dones. La diferència és abismal i queda clar a qui afecta més aquest impàs en la progressió laboral que impedeix acumular antiguitat o progressar en l'escala directiva (amb la millora salarial corresponent).
 
INACTIUS PER CADA MOTIU A CATALUNYA, SEGONS EL PES D'HOMES I DONES, EL 2017
 
7. Homes i dones es reparteixen les branques de treball

Un altre dels motius pels quals el salari mitjà de les dones és inferior és perquè hi ha un percentatge superior d'empleades en determinades ocupacions en què el sou és generalment més baix. Així, el percentatge d'homes en la indústria, amb salaris més elevats, és superior al de les dones, mentre que elles treballen més en el sector terciari, pitjor remunerat.

Però, fins i tot en sectors similars, les activitats que ocupen homes estan més prestigiades i millor pagades. Així, un 60,2% dels empleats del comerç a l'engròs i la intermediació són homes, però el 65,3% de les empleades al comerç al detall són dones. Igualment, un 69,1% dels treballadors de les indústries tèxtils són homes, però la tasca de la confecció de peces de vestir és d'elles en un 61,7% dels casos. A banda, qüestions de cures com la sanitat o l'educació són clarament femenines, per no parlar del treball domèstic.
 
PES DE CADA SEXE EN DIVERSES BRANQUES D'ACTIVITAT A CATALUNYA, EL 2015
 
8. La bretxa creix amb l'edat

Les raons anteriorment citades ajuden a explicar els motius pels quals la bretxa salarial en la gent jove és inferior a la dels grups d'edat més avançada. De fet, la diferència entre el que cobren ells i elles és la meitat entre la gent de 25 a 34 anys que entre els de 55 anys i més.

Això es deu, entre altres motius, a que el primer grup d'edat sovint no ha hagut d'afrontar encara la qüestió de la maternitat, a banda que nois i noies acostumen a patir feines precàries similars, mentre que els següents grups ja van millorant les condicions laborals, l'antiguitat i els càrrecs jeràrquics, deixant enrere moltes dones per les raons ja citades. En tot cas, sembla que la bretxa s'ha reduït en els grups d'entre 35 i 54 anys i ha augmentat en el de més edat.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, PER SEXE I GRUP D'EDAT
 
9. Les feines estables consoliden també la diferència salarial

Una altra evidència conforme les situacions de precarietat laboral afecten de forma similar a homes i dones emergeix quan es compara la bretxa salarial entre aquells que tenen un contracte temporal. Segons l'any que s'analitzi, les dones amb contracte temporal cobren entre un 10% i un 14% menys que els homes en aquesta mateixa situació. La diferència entre els que tenen contracte indefinit, en canvi, puja fins a un marge d'entre el 24% i el 28%, ja que en aquest cas s'hi inclouen aquells llocs de treball fixes amb certa progressió en la carrera, la qual té més impediments en elles, com hem analitzat. En tot cas, les diferències en la contractació temporal sembla que tendeixen a créixer.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL SEGONS TIPUS DE CONTRACTE, A CATALUNYA
 
10. Els immigrants tenen menys bretxa: la precarietat no fa distincions

En línia amb la menor diferència entre la gent jove, la bretxa és inferior a la mitjana entre el col·lectiu nouvingut. Les raons poden ser similars, ja que les seves feines acostumen a estar pitjor remunerades i són més precàries, a banda d'acumular menys antiguitat i ocupar menys llocs directius, també entre els homes, per bé que una raó afegida podria ser que la incorporació de la dona al mercat laboral és inferior. Tot i això, en els darrers anys, la bretxa ha crescut notablement també entre la població nouvinguda.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A CATALUNYA, SEGONS NACIONALITAT
 
11. La diferència en els serveis és lleugerament superior

La diferència entre els salaris d'homes i dones no varia massa en funció del sector productiu, tot i que és una mica superior en el cas dels serveis que en el de la indústria (el nombre de dones en la construcció és massa baix com per fer una comparativa rellevant en aquest camp). Es podria deure a la major diversitat de feines en el sector terciari, que permet un major marge de bretxa horitzontal com l'abans analitzada, relegant les treballadores a feines menys reconegudes i retribuïdes.
 
EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIALS PER SECTORS ECONÒMICS, A CATALUNYA
 

 

 

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)

També us pot interessar

 

COMENTARIS

8 de març
Anònim, 08/03/2018 a les 01:50
+6
-2
Que la lluita per la igualtat de géneres no serveixi per amagar les desiguals remuneracions (i per tant de drets) que hi ha a l’arrel de la nostra societat de clases!!
El terme bretxa salarial no seria correcte
Bagenc, 08/03/2018 a les 09:16
+12
-2
En igualtat de feines i nº de hores, no hi cap diferència que jo sàpiga ,per un tipus de feina determinat, com molt be es pot deduir de l'article, evidentment si de mitjana les dones treballen menys hores que els homes per norma general, a les hores de mitjana es lògic que cobrin menys, però no per ser dones si no per treballar menys en una feina remunerada, per tant no hi ha cap bretxa en aquest sentit.
Altra cosa es que per una qüestió biològica com es la maternitat, les que decideixin tenir fills, hagin de posposar o renunciar a part de la seva carrera professional, ho decideixin treballar menys per tenir cura dels fills, família etc. però això es una elecció personal tal com ho veig jo, els homes poden fer-se càrrec de part de les tasques domèstiques?, evidentment, però el que no poden es tenir fills en termes biològics.

Si volem un model de societat com la dels nòrdics per exemple, hauriem de tenir la seva mentalitat, i això no passarà, perquè som mediterranis, amb les seves virtuts i els seus defectes, i mes que per la qualitat apostem per la quantitat, a mes per aplicar un model com el nòrdic has de tenir una demografia semblant, mes aviat reduïda, i de qualitat, la qual cosa estem lluny de aconseguir, i es que ni tan sols es planteja..aquí som del "com mes serem mes riurem".
Demostració de que aixó de que les dones cobren menys per fer el mateix és fals
Anònim, 08/03/2018 a les 10:36
+17
-2
Si les dones cobressin menys per fer el mateix en les mateixes condicions, etc., les empreses contractarien només dones.
@Bagenc
Anònim, 08/03/2018 a les 11:38
+6
-0
Moltes dones no opten per tenir cura dels fills sinó que les empreses o els "faciliten" la baixa voluntària o directament no contracten cap dona en edat fèrtil o amb nens petits. Per què? Doncs perquè saben que és un niu d'absentisme.
La IGUALTAT
Anònim, 08/03/2018 a les 11:56
+1
-0
només és comprensible per qui és capaç d'exercir la capacitat d’abstracció.
I això no depén del GÉNERE !!

Una victòria més del sistema CAPITALISTA
Anònim, 08/03/2018 a les 11:58
+4
-5
Aconseguir transformar el dia de la dona treballadora en dia de la dona feminista
Escletxa
Anònim, 08/03/2018 a les 12:31
+7
-3
No podríem dir escletxa en lloc de bretxa? ja sé que al nostre diccionari també hi és, com també hi ha molts castellanismes més acceptats (el gran Pompeu Fabra no ho va poder fer tot). Si ens agafem tots els castellanismes que hi ha en el nostre diccionari, la nostra llengua ja no diferirà en res del castellà (conquistar, masticar, cultivar, pistatxo, viuda, parat, mediador, etc). Cada dia més, TV3 empra les paraules castellanes admeses i arracona les nostres, la nostra llengua acabarà com la gallega, fa cinquanta anys aquesta era com el portuguès i avui en dia només es diferencia del castellà en l'accent. No sé per què tenim l'IECC, només espatllen més el català.
Vaga de la burgesia
Anònim, 08/03/2018 a les 13:04
+5
-7
Pel carrer només he vist dones funcionàries i cupaires radicals aburgesades,les demés totes estan treballant.No ens fareu engolir aquesta lluïta de sexes inventada des del poder per a dividir,sobretot a la classe obrera.Stop feixisme !!!!
Escletxa
Anònim, 08/03/2018 a les 13:33
+7
-0
Pitjor que el lèxic són els atemptats a la gramàtica. No entenc com algú pot pensar que escriure “feu-se’n” o “dir-lis” a un guió o als subtítols de la televisió de Catalunya pot ser adequat. Sembla que el 155 fa anys que està aplicat.

A les dones només vull recordar-vos que la diferència principal no és home/dona. Que n’hi ha uns(homes, dones i altres) que ens han pres els “Drets de l’home“ a tots els catalans.
Mirant enrera?
Anònim, 14/03/2018 a les 12:28
+1
-0
Als anys 60 i 70 les dones ja cobraven el mateix que els homes i els que ho visqueren tant homes com dones ho poden corroborar.
La igualtat per llei es va establir al 1980.
Val més mirar enrere que anar cap enrere, fent veure que són situacions actuals.
Dues notes
Anònim, 15/03/2018 a les 10:41
+1
-0
Les dones, joves i adultes, tenen el mateix o més que els homes de la seva edat: cotxe, vestits, casa, alimentació, carrera i feina. Si les dades son correctes, que vol dir? Que viuen més dels diners dels altres o que practiquen més l'economia submergida?

FES EL TEU COMENTARI

D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.
01/01/1970
JxCat i ERC volen accelerar els terminis per investir el conseller de la Presidència la setmana vinent, però fins llavors encara han de resoldre alguns flancs oberts per garantir els suports i l'estabilitat
01/01/1970
El vicepresident català aposta en una entrevista a TV3 per centrar-se en la defensa dels drets civils i avisa la CUP que "el camí més ràpid per tornar a l'autonomisme és el de perdre la centralitat i tornar a ser una minoria sorollosa"
Sara González | 3 comentaris
01/01/1970
Un jutjat d'instrucció de Barcelona tomba la querella de la Fiscalia basant-se en la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans per protegir la llibertat d'expressió
David Minoves, entrevistat per Nació Digital | Adrià Costa
Sara González | 16 comentaris
01/01/1970
El president del CIEMEN i membre del secretariat de l'ANC considera que Paluzie té tota la "legitimitat" per ser la nova presidenta de l'entitat independentista | Minoves reivindica que cal una "refundació" de l'Assemblea perquè sigui capaç de fixar una "estratègia" que permeti avançar cap a l'"hegemonia" del sobiranisme
Celia Cánovas | Adrià Costa
Joan Serra Carné | 1 comentari
01/01/1970
La senadora i aspirant a la secretaria general de Podem Catalunya sosté que la cúpula estatal del partit "no està respectant la seva imparcialitat" a les primàries | Cánovas admet que a Podem li ha "faltat" deslligar-se de Madrid per bastir un "projecte polític per a Catalunya"
Noe Bail és una de les tres aspirants a liderar Podem Catalunya | Adrià Costa
Sara González
01/01/1970
L'exsecretària de coordinació interna vol liderar el partit per "construir una organització forta i cohesionada" a partir del territori | "Com pot Domènech fer un Podem fort si ja lidera una altre partit?", planteja l'aspirant a la secretaria general
Un sense sostre dormint al centre de Barcelona | Adrià Costa
Sergi Ambudio | 11 comentaris
01/01/1970
La intervenció de la Generalitat i el cessament del Govern impossibilita tirar endavant aspectes clau com el reglament de la llei i la comissió de seguiment al Parlament | La tramitació d'expedients avança, però aquells elements que requereixen iniciativa política estan embarrancats
Lucía Caram en un moment de l'entrevista. | Josep M. Montaner
Pep Martí | 21 comentaris
01/01/1970
La monja dominica denuncia que l'aplicació del 155 ha afectat els més febles: "Les inversions i els programes socials estan aturats des de la intervenció de la Generalitat" | La religiosa explica que "veure jugar Messi a futbol al Camp Nou és com trobar-se amb Déu"
Un llaç groc en un escó durant el ple del Parlament de l'1 de març | Albert Alemany
01/01/1970
L'independentisme, que aspira a no malaguanyar la victòria electoral, debat el rumb estratègic mentre intenta formar un Govern que aixequi la intervenció de l'autonomia
Rajoy necessita el PNB per desencallar els pressupostos | EP
Roger Pi de Cabanyes | 4 comentaris
01/01/1970
El president espanyol confia que els nacionalistes bascos li aplanin el final de legislatura tot i el 155 | Uns comptes aprovats forçarien Rivera a retornar a la casella de la governabilitat i donarien un nou impuls al PP per encarar les eleccions autonòmiques i locals
Pep Martí | 9 comentaris
01/01/1970
El president de la Conferència Episcopal, Ricardo Blázquez, es posiciona a favor de les famílies de les víctimes enterrades a Cuelgamuros
Albert Botran a la plaça de Sant Felip Neri de Barcelona amb les ferides del bombardeig de gener del 38 | Adrià Costa Rifà
Ferran Casas | 7 comentaris
01/01/1970
El dirigent de la CUP afirma que el focus ara no cal posar-lo tant sobre la força que és té sinó en "com s'usa" la que es té | Admet que la unilateralitat pot "no agradar en abstracte" però ha fet avançar el republicanisme i per això "no es qüestiona l'1-O" | L'exdiputat creu que per avançar "cal el conflicte obert" i que la negociació només arribarà "després de donar molts maldecaps" a l'Estat
L'exdiputada i dirigent de MES Magda Casamitjana. | Adrià Costa
Roger Tugas | 25 comentaris
01/01/1970
L'exdiputada de MES defensa que no es pot abandonar el president i el conseller, però demana investir un candidat alternatiu a Sànchez sense dependre de la CUP | La membre de la candidatura d'ERC reclama ampliar la base social i avisa que desobeint només es fa "mal als presos, els exiliats i la mateixa gent de Catalunya"